FUI har hatt generalforsamling 25.januar

Fagutvalget ved Institutt for Informatikk har hatt generalforsamling den 25.januar og vi har fått nye studentrepresentanter. Du kan leser mer ved å gå inn på linken her. 

Vi har også fått inn fire nye medlemmer i FUI. Etter vårt første interne møte har alle styremedlemmer stilt seg til forskjellig verv. Du kan lese om hva vervene innebærer og kontaktinformasjon her.

FUI ser frem til en spennende, morsom og lærerik vår på Ifi!

Leder: Martine Hillevi Solberg

Nestleder: Jeanette Kirkerud

Sekretær: Ingen fast. Bytter på mellom medlemmene.

Økonomiansvarlig: Andreas Nyborg Hansen.

Undervisningsansvarlig: Marta Valentinsen

Kursevaluering:

 • Kari Elfrid Stamnes
 • Charlotte Krosby-Beck
 • Ingeborg Nes
 • Anja Gjerpe
 • Kristine Baluka Hein
 • Jarl Erik Cedergren
 • Madelen Berg Dalseth
 • Peter Norstein
 • Dennis Norheim

Bokskap:

 • Anja Gjerpe
 • Carl Magnus Lein
 • Andreas Nyborg Hansen

Webgruppen:

 • Kari Eldfrid Stamnes
 • Madelen Berg Dalseth

Public relations:

 • Preben Ødegård Aas
 • Jarl Erik Cedergren

Arrangementskomiteen:

 • Kari Elfrid Stamnes
 • Martine Hillevi Solberg

Studielaben:

 • Andreas Nyborg Hansen
 • Peter Norstein

Sosialkomiteen:

 • Charlotte Krosby-Beck
 • Ingeborg Nes
 • Carl-Magnus Lein

MNSU:

 • Peter Norstein

Materialer fra IN1000-seminaret

Den 4.november har Fagutvalget for institutt for informatikk arrangert seminar for IN1000-studenter. Der var det mulighet til å få hjelp med Obligatorisk oppgave 8 og få tips, samt råd til eksamen og eksamensforberedelser.

Her vil dere få folier fra seminaret og livekodingen.

Foiler fra foredraget fra Tuva Kristine Thoresen: Foredraget om klasser og objekter 

Foiler fra foredraget om tips og triks til Oblig 8 fra Henrik H. Løvold: IN1000

I denne lenken finner dere kode fra Livekoding.

FUI har hatt allmøte den 14.september

Fagutvalget ved Institutt for Informatikk har hatt allmøte den 14.september og vi har fått nye studentrepresentanter. Du kan leser mer ved å gå inn på linken her. 

Etter vår første internt møte alle styremedlemmer har stilt seg til forskjellig verv. Du kan lese om hva vervene innebærer og kontaktinformasjon her.

Leder: Preben Ødegård Aas

Nestleder: Martine Hillevi Solberg

Sekretær: Peter Norstein (peterno)

Økonomiansvarlig: Andreas Nyborg Hansen, Peter Norstein stiller gjerne til FU-møter

Undervisningsansvarlig: Marta Valentinsen

Kursevaluering:

 • Nikolas Papaioannou
 • Jeanette Kirkerud
 • Anna Maria Bukalska
 • Dawood Ahmad
 • Kristine Baluka Hein
 • Jarl Erik Cedergren
 • Anja Gjerpe
 • Tor Jan Derek Berstad
 • Ole Petter Orhagen
 • Dennis Norheim

Bokskap:

 • Sivert Frang Lunsæter
 • Peter Norstein
 • Andreas Nyborg Hansen

Webgruppen:

 • Ole Petter Orhagen
 • Anna Maria Bukalska
 • Dawood Ahmad

Public relations:

 • Anna Maria Bukalska
 • Jarl Erik Cedergren

Arrangementskomiteen:

 • Sivert Frang Lunsæter
 • Anja Gjerpe

Studielaben:

 • Peter Norstein
 • Dennis Norheim

Sosialkomiteen:

 • Emir Zamwa
 • Jeanette Kirkerud
 • Carl-Magnus Lein
 • Sivert Frang Lunsæter

MNSU:

 • Dawood Ahmad

Høstens generalforsamling tor 7. sept

Har du lyst til å gjøre IFI til et enda bedre sted å studere? FUI inviterer alle IFI-studenter til generalforsamling torsdag 7. september kl 16.15 i rom C midt i 3. etasje i Ole-Johan Dahls hus.

Kom for å bare høre hva FUI driver med, eller for å stille til valg og bli med i en spennende studentforening! Ny leder skal velges, og nye styremedlemmer skal velges inn.

Dagsorden

Referat fra vårens generalforsamling

Facebook-event

Vi sees!

Allmøte for valg av studentrepresentanter 8. februar

Har du lyst til å
– være studentenes stemme i styrer og utvalg på IFI?
– ta del i små og store beslutninger som påvirker din og andres studiehverdag?
– få verdifull styreerfaring og innsikt i hvordan et stort institutt styres?

Fagutvalget ved institutt for informatikk inviterer til allmøte for å velge studentrepresentanter til instituttets styrer og utvalg, onsdag 8. februar 2017 kl. 16:15 i seminarrom Java.

Alle er hjertelig velkomne til å delta. Alle studenter ved Institutt for informatikk kan stille til valg, og stemme under valget.

DAGSORDEN:
Godkjenning av innkalling
Valg av referent og noen til å signere protokoll
Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av referat fra forrige allmøte
Valg av studentrepresentanter til styrer og utvalg

Det skal velges representanter til:
– Undervisningsutvalget (1 vara)
– Instituttstyret (2 faste, 2 vara)
– Programrådet for Informatikk (2 faste, 2 vara)
– Tilsettingsutvalget (1 fast, 1 vara)
– Arbeidsmiljøutvalget (1 fast, 1 vara)

Facebook-event for allmøtet

For liste over nåværende representanter se https://ififui.no/om-fui/studentrepresentanter/

————————–———————–

Fagutvalget ved Institutt for informatikk invites all students to an open meeting to select student representatives for boards and committees at the institute. The meeting will take place Wednesday February 8th 2017, 16:15 at seminar room Java.

Everyone is welcome and all students currently attending IFI holds the right to vote.