Studentrepresentanter

Studentrepresentanter til de fleste utvalg ved Ifi velges på Valgallmøtet i begynnelsen av høstsemesteret. Her finner du studentrepresentanter organisert etter hvilke utvalg de sitter i.

UiO-brukernavnet står i parantes etter representantens navn. Ønsker du å kontakte en studentrepresentant direkte kan du sende epost til <brukernavn>@ulrik.uio.no.

Instituttstyret

 • Karl Hole Totland(karlhto) (H18+V19)
 • Zixuan Liu (zixuanl) (V18 + H18)
 • Vara: Ingeborg Nes (ingebosn) (V18+H18)
 • Vara: Henrik Lilleengen (henrilil) (V18+H18)

Undervisningsutvalget

 • Jeanette Kirkerud (jeanetki)(H18+V19)
 • Henrik Lilleengen (henrilil)(H18+V19)
 • Anja Gjerpe (anjamg) (H18+V19)
 • Vara: Tonje Røyeng(tonjro)(H18+V19)
 • Vara: Dennis Norheim(dennisno)(H18+V19)
 • vara: Elise Margarethe Lystad(elisemly)(H17 + V18)

Programrådet for Informatikk

Dette rådet er oppløst og hver linje skal ha sitt råd.

Tilsettingsutvalget

 • Henrik Lilleengen (henrilil)(V18+H18)
 • Vara: Sigurd Rognhaugen (sigurro) (V18+H18)

Arbeidsmiljøutvalget

 • Elise Margarethe Lystad(Elisemly) (H18+V19)
 • Vara: Julie Eldøy(julieeld) (H18+V19)