Studentrepresentanter

Studentrepresentanter til de fleste utvalg ved Ifi velges på Valgallmøtet i begynnelsen av høstsemesteret. Her finner du studentrepresentanter organisert etter hvilke utvalg de sitter i.

UiO-brukernavnet står i parantes etter representantens navn. Ønsker du å kontakte en studentrepresentant direkte kan du sende epost til <brukernavn>@ulrik.uio.no.

Instituttstyret

 • Karl Hole Totland (karlhto) – H18-V19
 • Zixuan Liu (zixuanl) – V18-H18
 • Vara: Ingeborg Nes (ingebosn) – V18-H18
 • Vara: Henrik Lilleengen (henrilil) – V18-H18

Undervisningsutvalget

 • Jeanette Kirkerud (jeanetki) – H18-V19
 • Henrik Lilleengen (henrilil) – H18-V19
 • Anja Gjerpe (anjamg) – H18-V19
 • Vara: Tonje Røyeng (tonjro) – H18-V19
 • Vara: Dennis Norheim (dennisno) – H18-V19
 • Vara: Elise Margarethe Lystad (elisemly) – H18-V19

Programrådet for Informatikk

Dette rådet er oppløst og hver linje skal ha sitt råd.

Tilsettingsutvalget

 • Henrik Lilleengen (henrilil) – V18-H18
 • Vara: Sigurd Rognhaugen (sigurro) – V18-H18

Arbeidsmiljøutvalget

 • Elise Margarethe Lystad (Elisemly) – H18-V19
 • Vara: Julie Eldøy (julieeld) – H18-V19