Studentrepresentanter

Studentrepresentanter til de fleste utvalg ved Ifi velges på Valgallmøtet i begynnelsen av høstsemesteret. Her finner du studentrepresentanter organisert etter hvilke utvalg de sitter i.

UiO-brukernavnet står i parantes etter representantens navn. Ønsker du å kontakte en studentrepresentant direkte kan du sende epost til <brukernavn>@ulrik.uio.no.

Instituttstyret

 • Tor Jan Derek Berstad (tjbersta) (V18)
 • Zixuan Liu (zixuanl) (V18 + H18)
 • Vara: Ingeborg Nes (ingebosn) (V18+H18)
 • Vara: Henrik Lilleengen (henrilil) (V18+H18)

Undervisningsutvalget

 • Martine Hillevi Solberg (marhso) (H17 + V18)
 • Kristine Hein (krisbhei) (H17 + V18)
 • Mai Juliett Butters Amundsen (mjanunds) (V18 + H18)
 • Vara: Jacob Ommundsen          (jacobko) (H17 + V18)
 • Vara: Mari Galta                         (marigga) (H17 + V18)
 • Vara: Jarl-Erik Cedergren          (jarlec) (H17 + V18)

Programrådet for Informatikk

Dette rådet skal oppløses og hver linje skal ha sitt råd.

 • Andreas Nyborg Hansen (andrnha) (V18 + H18)
 • Vara: Vincent Olsen (vincenco) (V18 + H18)
 • Vara: Sigurd Rognhaugen (sigurro) (V18 + H18)

Tilsettingsutvalget

 • Henrik Lilleengen (henrilil)(V18+H18)
 • Vara: Sigurd Rognhaugen (sigurro) (V18+H18)

Arbeidsmiljøutvalget

 • FUI etterfyller V18