2019-01-17 Referat

Referat for styremøte den 17. januar 2019 kl 09:15 på Awk

Formaliteter

Sak 1/2019: Godkjenning av dagsorden

Godkjent

Sak 2/2019: Godkjenning av referat

Godkjent

Orienteringssaker

Sak 3/2019: Møter og gjort siden sist

 • Lederpar: Møter. I juleferien kom svaret på klagen til 1010. Det ble oppdaget at robotikk inf3480 ikke har fått svar på klagen enda. Oops! Det skal ordnes opp i. Snakket om frister på begrunnelse. 1000 blir forsinka.
 • Bokskap: Går bra.
 • Sosialt:
 • KK: Alt har blitt sendt. Noen får ikke svart på kursevalueringen fordi de bare snakker engelsk.
 • Web: To prosjekter: migrere fra drive og uio-mail til g-suite. Da får vi @ififui-eposter og bedre opplegg på driven, ingen eierskap osv. Ny nettside er på g.
 • PR:
 • MNSU:
 • Annet?

Diskusjonssaker

Sak 4/2019: Foreningsdagen 12.februar

 • Hva skal vi gjøre på vår stand? Vårt bidrag til rebusen.

Ingeborg kan lage rebus. Jeanette kan hjelpe til. Henrik foreslår kryssord for da kan vi ha mer informasjon på oppgaven vår.

Kari kan stå på stand. Jeanette kan stå en time og Henrik kan stå en time. Ingeborg kan stå på stand!

Sak 5/2019: G suite

Alle skal ha fått innlogging til g-suite. (Noen kan ha glemt det). Karl kan re-generere passord. Henrik viser rundt i g-suite. Bruke g-suite fra og med i morgen.

Sak 6/2019: Siste krampetrekning kursevaluering

 • Siste innspurt før fristen 1 februar.

Legge ut en melding på ifi-studenter. Si fra til forelesere med lav svarprosent. Skrem dem litt!!!!!!!!!!!

Ha noen stander.

 • 23.jan, møtes 14:40 på Escape og går bort på 1010. eLISE, jENAET og feniis.
 • 29.jan, møtes 13:40 i Escape (hente kaffe) og fk (HENTE rollup). Elise, Victoria, Ingeborg, Zi

Sak 7/2019: Fastsette dato for generalforsamling og allmøte.

Henrik nevner at det er fastslått i vedtektene at genfors og allmøte skal være adskilt. Skal man faktisk skille dem eller gjøre noe med vedtektene? Allmøte er ikke vårt, det er på vegne av studentrepresentantene. IFI skal gjøre det, FUI er greie og fikser det. Det har vært problemer med oppmøte ved å skille arrangementene og dermed er det bedre å ha arrangementene sammen. Hva gjør de andre instituttene/fakultetene? Spørre andre grupper.

Skal vi prøve å ha allmøte før GF? Henrik sier nei. Fikse vedtekter istedenfor. Prøve skape et lite skille mellom allmøte og gf i pausen.

Onsdag 20.feb???????????????????? Ja.

Bemerkes at det kan være fint å gjøre en opprydning i "statuettene".

Sak 8/2019:Hustur-planlegging

 • Kjøring, hvem kan? Diskuterer å leie bil, har potensielt nok bil mellom oss. Hvis vi låner bil sender vi Elise med tog, hvis ikke kjører alle sammen.
 • Frokost/middag? Frokost: Ymse. Middag: Taco!!! Lørdag: Gryte. Pizza.
 • Elise kan ha presentasjon med faglig innhold på lørdag.
 • Hemmelig komite: Henrik og Jeanette.

Oppsummering

Sak 9/2019: Eventuelt

Sak 10/2019: Avslutningsvis

 • Hva hver gruppe skal gjøre til neste gang