2019-01-26 Referat

Saksliste for styremøte den 26. januar 2019 kl 11:15 på "Hytte"

Formaliteter

Sak 11/2019: Godkjenning av dagsorden

Godkjent. Henrik syns gokjenning av referat burde komme før godkjenning av dagsorden. Dennis sier nei.

Sak 12/2019: Godkjenning av referat

Godkjent

Diskusjonssaker

Sak 13/2019: Hva tenker fui om IFI-foreningsordningen?

  • Se eksternt referat

Hva vil vi få ut av ifi-foreningsordningen?

Henrik foreslås at ordningen legges ned. Syns tilgang til FK burde begrenses (forslag om bare dagen, navet, cyb og fui). Mindre administrasjon av ifi-foreninger (tar opp eksempel om at toASTjærn ikke er ifi-forening selv om de holder til på ifi).

Et punkt som har blitt diskutert på møte (eksternt referat) er at IFI kanskje skal kunne referere til disse foreningene som sine foreninger og da er det kanskje et poeng å diskutere hvem som passer denne profilen.

De fleste foreningene trenger lagringplass og dermed er det en mulighet å diskutere å fikse dette.

Diskusjon om foreningskontoret. Vil vi at admin skal ha definisjonsmakten her? Det fungerer som et samlingspunkt for foreninger og gjør at nyere foreningsmedlemmer kan få hjelp av dem på FK.

Er det en løsning at FUI kan ordne hvem som kan få tilgang på FK? Skal de "store" foreningene eller lederne for de store foreningene sammen ordne tilgang? Er det noe foreningskontaktene kan gjøre? Siste punktet er kanskje ikke så annerledes fra om administrasjonen gjør det mtp de er ansatt.

Ta det opp på FU? For da får man pratet med flest mulig foreninger samtidig og kan få flere innspill.

Hvis IFI ønsker en liste med "promoteringsverdige" foreninger så trenger ikke det ha noe å gjøre med hva vi gjør av beslutninger. Hvem er det egenormntlig som skal ta disse beslutningene? IFI-foreningene har ganske mye frihet som det er og det er ikke nødvendigvis vi som burde bestemme hvem som skal ha tilgang på foreningskontoret. Uenighet rundt dette.

Oppsummering

Sak 14/2019: Eventuelt

Elise vil ha kaffekanner til FUI så vi kan bruke dem på stand. Det er 300 kr per kanne og vi kan kjøpe klistremerker også for kanner og kopper. Henrik foreslår at vi kan låne ut kannene også. Klistremerker er førstepri og kanner andrepri.

Ingeborg spør hva som skjer med økonomisk støtte fra instituttet? De vil ikke støtte ting dersom de ikke er faglige. Generell drift blir tatt opp at burde støttes. IFI er pliktet til å ha fagutvalg og det er hensiktsmessig å ha et som klarer betale. Det er flere arrangementer som IFI burde tatt på egen kappe fordi det er viktige for instituttet og det da ikke burde gå av frivillige studenter. Hvis instituttet trenger arrangementene så burde de ta ansvar for dem selv også. Henrik syns ikke FUI burde få penger fra FU fordi IFI burde støtte faglige arrangementer som gagner dem også.

Det er et poeng å passe på at vi forteller IFI hva vi trenger og hva vi forventer av dem.

Kan vi få kjønnsnøytrale single-toaletter? Det er ingen grunn til at vi skal ha kjønn på doer som uansett er enkeltdoer. Må tas opp i LANU.

Blir sendt ut et litta skjema som man kan gi tilbakemelding på semesteret som var.

Diskusjon rundt klager, begrunnelser og sensorveiledninger. Det virker som mange studenter opplever mangelfulle begrunnelser eller vurderinger og vi i FUI burde informere studenter om deres rettigheter. Elise ser på om vi kan lage flyers til å ha med oss på stand.

Kan vi følge opp forsinka sensur? Med liste. Holde admin ansvarlige for dette. Jobbe med forbedring.

Møtet hevet klokken 14.52