2019-02-14 Referat

Referat for styremøte den 14. februar 2019 kl 09:15 på AWK

Formaliteter

Sak 25/2019: Godkjenning av referat

Godkjent

Sak 26/2019: Godkjenning av dagsorden

Godkjent

Orienteringssaker

Sak 27/2019: Møter og gjort siden sist

  • Lederpar: Leder har vært på fagutvalgsmøte. Snakket om hvordan foreningsliv foregår på andre institutter. De andre instituttene har 1 til 3 foreninger. Karl og Dennis er veldig for et instituttstyrerepresentantforum. Maser på ledelsen.
  • Bokskap: **** har hentet tingene sine. Nå forventer vi å få hentet to skap og resten er junk.
  • Sosialt: Blir fjernet fra sakslista.
  • KK
  • Web: Skjer ikke så mye, sette seg ned neste uke når Henrik har mer tid. Satt opp dns records for mail, drive og kalender så du skriver kortere urler for å komme inn. Woop woop.
  • PR: Laget plakat for generalforsamling og rebusløp til foreningsdagen.
  • MNSU: MN er ferdig med sin strategi for 2030. FUI burde lese gjennom og se om det er noe vi kan ta videre til instituttet og si at hvis det er viktig for MN, så er det en indikator på at IFI burde ta det opp også. Biologi har problemer med sin ledelse, får ikke være sosialt og fagutvalg samtidig. Vanskelig situasjon. Fått ny referent i MNSU, håper på leselige referater i fremtid.
  • Annet?

Sak 28/2019: INEC1830 oppdatering

Diskutert ordning der muntlig deltakelse teller på karakteren. Sjekke opp tidsbruk, trynefaktor og sensor (er det ekstern sensor på prosjektoppgave?. Kan ikke være en person som bedømmer hele karakteren din. Se på vurderingskriteriene for muntlig deltakelse. Sjekkes med foreleser og så er det fortløpende oppfølging gjennom semesteret.

Sak 29/2019: MNSU-arrangement

22.februar - Escape Room

Ingen har fått mail.

Sak 30/2019: Studentkonferansen 2019

[https://www.facebook.com/events/559418797866479/

](https://www.facebook.com/events/559418797866479/)Vi snakker om konferansen. Blir stilt spørsmål om IFI har en strategisk plan?

Diskusjonssaker

Sak 31/2019: Studiebarometeret

http://www.studiebarometeret.no/no

Diskusjon rundt hvilke kolonner vi skal velge. Diskuteres "Samarbeidsevne". Blir nevnt at man ikke lærer å samarbeide om programmering, og at det er et hinder i arbeidslivet.

Generell enighet "Innspill blir fulgt opp av instituttet".

Sak 32/2019: Utkast til IFI-foreningsordningen

Arbeidsgruppe med Dennis, Thor fra CYB og Siri fra studieadmin. Skulle legge frem et forslag til møtet med foreningene, men det ble avlyst……… Snakk om å plassere ut skap helt i enden av gangen i tredje (rett ved Fortran og Fortress).

Oppsummering

Sak 33/2019: Eventuelt

Jeanette, Henrik og Elise går gjennom vedtektene og skriver forslag. Fint om alle leser gjennom og gir respons.

Sak 34/2019: Avslutningsvis

  • Hva hver gruppe skal gjøre til neste gang