2019-03-07 Referat

Referat for styremøte den 07. Mars 2019 kl 09:15 på Scheme

Oppmøte: Alle utenom Elise

Formaliteter

Sak 35/2019: Godkjenning av referat

Sak 36/2019: Godkjenning av dagsorden

 • Markus: Hvorfor er punktet "sosialt" fjernet fra dagsorden?
  • Dennis visste det ikke hadde skjedd noe og hadde derfor fjernet punktet.

Orienteringssaker

Sak 37/2019: Møter og gjort siden sist

 • Lederpar
  • Dennis: Har vært i møte med Ellen. For å løse forenings-situasjonen (admin har avlyst møte med ifi-foreningene, og ikke svart på henvendelse siden det) skal admin finne en kontaktperson i admin. Det har ikke kommet noe mer informasjon til foreningene, og Dennis skal fortsette å mase.
  • Dennis: Vært i møte med en foreleser det har kommet inn en melding om. Problem med "ovenifra- og ned" holdning. Håper på bedring.
  • Karl dro på gruppelærerseminar for Dennis. FUI har bidratt med forslag til hvem som skal få gruppelærer-pris.
 • Bokskap
  • Ikke skjedd så mye nytt
 • KE
  • KE-kveld i dag (torsdag) og på tirsdag.
  • Virker som alle kan komme på minst en!
 • Web
  • Jobbet med ny nettside. Ønsker innspill (kommer som punkt under eventuelt)
 • Sosial
  • Ikke skjedd noe.
 • PR
  • Vært ganske stille.
 • MNSU
  • Har snakket om hvordan kan man få til bedre studentmedvirkning.
  • Ønsker innspill fra fagutvalgene. Julie lager en post på slack der alle kan komme med forslag.
 • Annet?

Sak 38/2019: Intro og tilganger (Gikk ikke gjennom dette. Dennis gir de nye en innføring senere)

 • Slack: hovedkanal for kommunikasjon
 • En representant på hvert møte skal skrive et kort referat
 • Dobbeltsjekke at alle har tilgang til drive.

Diskusjonssaker

Sak 39/2019: Supplering av 1 medlem

 • Kontaktet "jurist", konkluderte med at generalforsamling har gitt mulighet til supplering, derfor bør det være innenfor å gjøre dette. Vil vi ha inn 1 person til i styret? Har en person som har ønske om å være med.
  • Henrik: Synes det virker rart å ta inn en ekstra
  • Karl: Hvordan er balansen på høst vår?
   • Dennis: 9 på høsten, 4 ble tatt inn på vår.
  • Andreas: Sitter etterfylte et år eller et halvt år?
   • Ikke definert, følger derfor vanlige regler om et år.
  • Dennis: Setter opp argumenter for og mot:
   • For: Får en person til, kan balansere opptaket på høst/vår i større grad..
   • Mot: Vi har allerede sagt at vi kun trenger å 13 (jf. Nye vedtekter fra høsten).
  • Zi: Synes det er relevant hvem det er som faktisk ønsker å være med.
   • Henrik: Synes ikke det.

Stemmeavgjøring: Skal vi ta inn en ekstra person

 • For: 9 stemmer
 • Mot: 4 stemmer

Stemmeavgjøring: Ingeborg stiller til verv.

 • For: Enstemmig

Sak 40/2019: FU-søknader

 • https://fordelingsutvalget.org/posts/2019/2019-03-13-Andre_møte/
 • Cyb50-bok:
  • Julie: Kritisk til at man ikke har søkt før nå (ettersøknad)
  • Henrik: Leverandør ble bestemt i januar. Ingen møter før nå.
  • Dennis: Bemerker at man bør unngå ettersøknader på møte.
  • Ingen andre innvendinger.
 • Digitus:
  • Dennis: Spørsmål om bankutgifter. Antageligvis skrivefeil.
  • Ingen andre innvendinger.
 • List:
  • Henrik: Forskningsgruppa burde støtte workshopen. Forslag: innvilger mot at de prøver å søke forskningsgruppe.
  • Spørsmål om påskeggjakt, kunne det vært i samarbeid med Digitus (som også har søkt om det).
  • Henrik: Kritisk til plantesøknaden.
   • Ønsker ikke støtte flere planter, men kan dekke
  • Andreas: Kritisk til søknad om hyttetur.
   • Diskusjon om hvor mye som skal støttes når det er samarbeid med en annen forening.
   • Kritisk til buffer er for å dekke kostnader for ekstra påmeldte.
 • Foreningsfest:
  • Spørsmål om vakthold. Henrik forklarer at man kommer til å søke om å få tilbakebetalt vakthold fra MN, og at Nostra sitt vakthold er mest "funk", altså sjekke bånd osv.
  • Ingen innvendinger

Sak 41/2019: Valg av interne verv i FUI

Kort gjennomgang av vervene:

 • Økonomiansvarlig (1)
  • Karl stiller. Blir valgt på akklamasjon.
 • Undervisningsansvarlig (1)
  • Ingen stiller. Overfører til neste møte.
 • KE-hjelper (1)
  • Ingen stiller. Overfører til neste møte.
 • Bokskap (2-3)
  • Andreas, Georg, Anja stiller. Valgt på akklamasjon.
 • MNSU (1).
  • Julie stiller. Valgt på akklamasjon.
 • MNSU vara (1)
  • Jeanette stiller. Valgt på akklamasjon.
 • Web (2-3)
  • Henrik kommer til å trekke seg i april. Velger fire.
  • Karl, Henrik, Marcus og Bjørn stiller.
 • PR (2-3)
  • Elise, Zi, Marcus stiller. Valgt på akklamasjon.
 • Arrangement (3-4)
  • Jeanette, Victoria, Jonas, Bjørn. Valgt på akklamasjon.
 • Sosialt (2-3)
  • Ingeborg, Tonje, Kari stiller. Valgt på akklamasjon.
 • Referent (1)
  • Elise stiller. Valgt på akklamasjon
 • Totalt: 16 - 22 verv

Oppsummering

Sak 42/2019: Eventuelt

 • Ny nettside:
  • Markus fører saken:
  • Hvordan kontakte oss (nettskjema, epost)?
   • Vi har tidligere hatt forskjellige henvendelser som sendes til forskjellige mailinglister. Viderefører dette med generelt, annet, bekymring, kursevaluering, bokskap.
  • Innholdet på startsiden
   • Forslag til lenke om siste møte.
  • Innholdet i menyen
   • Forslag om å ha en form for FAQ.
   • Forslag om å bytte plass på "medlemmer" og "studentrepresentanter"
 • Dele ut nøkler (de nye blir med Dennis opp for å hente nøkler).
 • KE-kveld snart! Orientering og eventuelle spørsmål

Sak 43/2019: Avslutningsvis

 • Hva hver gruppe skal gjøre til neste gang
 • Dennis: Forslag om at hver gruppe møtes før neste gang, velger en gruppeleder og lager plan for semesteret.