2019-03-14 Referat

Referat for styremøte den 14. Mars 2019 kl 09:15 på Scheme

Formaliteter

Oppmøte: Kari, Henrik, Ingeborg, Jeanette, Dennis, Karl, Tonje, Elise, Marcus, Victoria, Georg, Jonas og Bjørn

Sak 44/2019: Godkjenning av referat

Godkjent.

Sak 45/2019: Godkjenning av dagsorden

Godkjent.

Orienteringssaker

Sak 46/2019: Møter og gjort siden sist

 • Lederpar: Jobbet med en student-sak angående tidligere emner og sykdom med tanke på tilrettelegging av master-studie. Gjenganger at mail ikke blir svart, blir delvis besvart eller må purres. Skal møte studenten i morgen og finne ut hvordan det går. Møte med Ellen og Ragnhild, snakket om forkurset og at flere studenter syns det er ubehagelig å snakke med resepsjonen når det er så stort og åpent og alle kan høre på hva du sier. Ser på mulige løsninger. Det finnes et ledig kontor i det store åpne rommet, kan det brukes? Fikk Ellen til å bekrefte at Torgeir er den utvalgte med tanke på forenings-saker. Ellen har fått ros fordi IFI er flinke på digitalisering.
 • Bokskap: Ikke gjort så mye, skal klippe i dag. Skal snakke om gruppeleder i dag.
 • KK: Hatt KE-kveld. Fått tall på eksamensoppmøte høst 2018, kan legges inn i rapporten. Fortsatt noen fag som ikke har blitt lest gjennom.
 • Web: Møte i går, gikk gjennom hvem som skal være leder i komiteen, ble Marcus. Satt nye mål for nettside og release, 1.mai. Burde kanskje lage en ny wiki der det er nyttig informasjon for web (brukerkontoer, hvordan legge ut referater, osv).
 • PR:
 • Sosialt: Snakket om sosialt. Vil ha ny hyttetur!!! Slenge ut en ny doodle.
 • MNSU: Satt en målsetting om at FUI ikke skal gå glipp av et eneste MNSU-møte. Straff for å ikke møte: lage vafler til neste FUI-møte etter man ikke møter opp.
 • Arrangement: Møte med faddersjef og faddreransvsarlig, og møte med Siri (IN1000) enten neste mandag eller onsdag.
 • Annet?

Diskusjonssaker

Sak 41/2019: Valg av interne verv i FUI

 • Undervisningsansvarlig (1): Tonje. Valgt ved akklamasjon.
 • KE-hjelper (1):

Sak 47/2019: Mål for semesteret

 • Tenker hver gruppe kan sette seg et mål for semesteret. Bokskap: Ikke klippe feil KK: Bli ferdig med rapporten i tide og lage nye skjemaer Web: Møtes mer jevnlig (gjerne ha arbeidsmøter). Satt mål for nettsiden og muligens wiki-siden (kan være greit med confluence). PR: san fraNCISCO BABEY Sosialt: Minst TRE ting. Arrangement: Bli flinkere til å mase på enkelte som svarer treigt

Sak 48/2019:UIO 2030-strategi og høringssvar

 • UiO skal lage en strategi for 2020-2030. Det er mulig å gi innspill til denne, og jeg tror FUI burde si noe fordi det har kommet lite svar og vi kan bidra til et bedre miljø for hele UIO. Mine forslag er at vi skriver om enten "Engasjer studentene" eller "Betal studentene". Foreslår at vi har en høringsgruppe som kan utarbeide et forslag som FUI kan enes om. Jeg, Elise, kan godt ha ansvaret for dette, men det må bli ferdig innen 1.april!

Nevnes at man burde vinkle førstnevnte innlegg om at studenter burde engasjere seg på flere arenaer, blant annet foreninger, istedenfor å bli hjemme eller bare komme til universitetet for å lese.

Enighet om å skrive om "Engasjer studentene". Elise skriver, Kari og Henrik kommenterer på det før neste styremøte.

Sak 49/2019: Workshop for FUI

 • Studenter engasjerer seg generelt lite. Hvorfor er det sånn? Vi har lav svarprosent på kursevalueringen, og da studentparlamentet engasjerte studentkonferanse nå så var det ca. 30 stykker som møtte opp og var dem 5 betalt og ca 5 studentpolitikere. Av de 20 resterende var over halvparten fra fagutvalg. Hvorfor vil ikke studentene bidra? Hvorfor vil de ikke påvirke studiehverdagen sin?

 • Jeg (Elise) foreslår at vi holder en workshop med tema "Hvordan engasjere studentene?" Jeanette sier vi kan være hjemme hos henne, jeg kan godt lede workshop og lage oppgaver/opplegg, vil bare høre om det er interesse. Vi kan da snakke gjennom hvordan få opp engasjement på IFI, hvordan øke svar på kursevaluering, og også legge en slags strategi for FUI hva gjelder dette, for 6-12 måneder.

Henrik foreslår at man samler de større foreningene og snakker om denne tematikken. Enig i at FUI har et problem med kursevalueringen.

Vi er enige om at vi vil ha workshop. Elise finner datoen.

Sak 50/2019: Webkomiteen ønsker oppklaring av to saker

 • Under webmøtet 13/3 kom vi frem til at vi ønsker en avstemning for hvorvidt det er nødvendig med FAQ på den nye nettsiden eller ikke. Dette er noen av punktene det kan være greit å vite om før avstemning:
  • Gjør ikke nødvendigvis noe at informasjon står to steder.
  • Er designet av nettsiden godt nok burde ikke dette være nødvendig.
  • Hvis det blir stemt for vil gjerne webkomiteen at FUI generelt er med på å bestemme hva som skal være med og er behjelpelig med å fylle inn informasjon.
 • Webkomiteen ønsker å flytte domenet fra Pro ISP til DomeneShop. Vi ønsker dette da vi ikke lenger ønsker webhotell og at DomeneShop er mer oversiktlig. En avstemning er ønskelig da det forekommer en ekstra årskostnad på 10 kroner. ENIG!

Sak om FAQ: Elise mener man burde ha en FAQ for "dumme spørsmål" slik at man virkelig får sagt til folk at de burde kontakte oss. Henrik mener at nettsiden burde være god nok til at man ikke trenger tilrettelegge for at folk er dumme. Jeanette sier at de fleste henvendelser starter med å si at de ikke vet om det er ok å ta det med fui, men de prøver likevel. Henrik mener det burde være "Hva kan man kontakte FUI for/om?" istedenfor FAQ.

Jeanette nevner "Hvor finner du oss?" som kan være med på en FAQ.

Kari nevner at man kan ha et kort og godt skjema på forsiden for å senke terskel for tilbakemelding.

Elise sier at det er greit å samle diverse ting under èn fane, fordi det ikke er nødvendig med en hel side for et spørsmål som svares med èn setning.

Kan være greit å kartlegge brukernes behov, stille spørsmål og få innspill fra ifi-studenter.

For: 5 Mot: 5 Avholdende: 3

Forslaget faller.

Oppsummering

Sak 48/2019: Eventuelt

MNSU sendte ut en mail i går, de vil ha en student som har tatt exphil etter de starta på matnat til en debatt. Det er snakk om en debatt MOT exphil sånn det er i dag? Diskusjon og så skal det være åpent for alle.

TL;DR: kontakt MNSU eller Julie om du har sterke meninger om exphil (og du tok exphil etter du startet på matnat).

GENSER!

Meld dere på foreningsfesten!

Sak 49/2019: Avslutningsvis

 • Hva hver gruppe skal gjøre til neste gang
 • Bokskap: https://www.youtube.com/watch?v=opeCnULK2Ws
 • KK: Passe på at alle blir ferdige med å skrive
 • Web:
 • PR: Møte
 • Sosialt: møte og doodle
 • Arrangement: Møte på mandag, enda et møte neste neste mandag