2019-03-21 Referat

Referat for styremøte den 21. Mars 2019 kl 09:15 på Scheme

Formaliteter

Sak 54/2019: Godkjenning av referat

Godkjent

Sak 55/2019: Godkjenning av dagsorden

Godkjent

Orienteringssaker

Sak 56/2019: Møter og gjort siden sist

 • Lederpar: Jeanette har vært på møte med instituttleder foreningene. Vi ble introdusert for ny studentkontakt som tar seg av samarbeid med foreninger
 • Bokskap: Klipperunde i dag.
 • KK: Sendt mail til utdanningsleder om fagene som har en del forbedringspotensiale.
 • Web: Har prøvd workshop på tirsdag, skrevet ned erfaringene så man kan forbedre seg til neste gang. Har lært at Escape ikke er den beste arenaen for fokus og læring.
 • PR: Satt plan for semesteret, startet på rollup. Skal se på kaffekanner.
 • Sosialt: Skal ha styremiddag 10.april. Laget en plan for semesteret.
 • MNSU: Har hatt møte, snakket om exphil og allmøte.
 • Arrangement: Hatt møte med ledelsen. Snakket om forkurset til høsten. Satt opp en felles mattermost-kanal der de kan snakke jevnlig. Møtes hver mandag til ting er på skinner. Et møte med fadderstyret også for å samkjøre tidspunkter.
 • Annet? Karl har vært på møte med andre instituttstyre-representanter. Snakket litt om strategi for UiO og tenkt å planlegge flere møter.

Diskusjonssaker

Sak 57/2019:UIO 2030-strategi og høringssvar

Sak 58/2019: MNSU-sak (Julie kan fylle ut mer)

 • Fagutvalgarrangement: Tusenfryd (!!!)
 • Hva slags arrangementer ønsker dere?

 • En bekymring at man splitter seg til dem man kjenner på Tusenfryd, så da er det snakk om å ha organisert opplegg slik at man kan bli kjent med andre enn sine egne. Det tar mye tid å være på Tusenfryd (er et heldagsarrangement), så kan hende det hjelper å ha noe mer lav-terskel. Forslag om minigolf, det nevnes Oslo Camping til stor entusiasme.

Oppsummering

Sak 59/2019: Eventuelt

 • Styremiddag 10. April, bestille mat hjem til noen. Undersøker hvor det er plass.

Ingeborg bor på NORDSTRAND!!!!!! 18-19-tiden mtp generalforsamling (det er to denne dagen). Forsøke å grille. Kan være utendørs på UiO eller utenfor hos Henrik hvis været holder.

Foreningsfesten, er det noen som ikke kan komme? Hvem stiller ikke fra FUI: Anja, Karl, Henrik, Jeanette, Kari og Andreas.

WORKSHOP! 28.april 15-18. Si fra hvis dere har ønsker om innhold!

Sak 60/2019: Avslutningsvis

Hva hver gruppe skal gjøre til neste gang

 • Lederpar: Møte om to uker.
 • Bokskap: Klippe
 • KK: Rekker ikke rapporten til neste uu-møte, men kan gjøres ferdig til 15.april. Kan kanskje sette opp skjema for neste høst?
 • Web-gruppa: Nytt møte på tirsdag. Planlegge effektivisering av workshop.
 • PR: Lage rollup, fikse kaffekanner.
 • Sosialt: Middag
 • MNSU: Arbeidsforum på mandag. Exphil-arrangement.
 • Arrangement: Møter på mandag.