2019-03-28 Referat

Referat for styremøte den 28. Mars 2019 kl 09:15 på AWK

Formaliteter

Sak 61/2019: Godkjenning av referat

Godkjent

Sak 62/2019: Godkjenning av dagsorden

Godkjent, men Dennis liker å bli informert om nye saker.

Orienteringssaker

Sak 63/2019: Møter og gjort siden sist

 • Lederpar: Håndterer en sak.
 • Bokskap: Har klippet et skap.
 • KK: Jobber med å korrekturlese fagene, andre må gjerne hjelpe til. Begynt å se på skjemaer for neste semester.
 • Web: Har hatt møte og gått gjennom oppgaver med nye medlemmer. Blitt enige om når de skal ha møter i webgruppa og delegert litt oppgaver.
 • PR: Skal fikse nytt promoteringsmateriale.
 • Sosialt: Vi skal ha styremiddag snart! Ingeborg sine foreldre har 17 stoler, pluss nok bord. Skal vi ha middag ved bord eller f eks pizza? Muligheter for grilling. I utgangspunkt hos Ingeborg slik at vi kan gå inn hvis det blir kaldt. Med forbehold om værendringer.
 • MNSU: Hatt arbeidsforum og forberedt seg til exphil-arrangement. Forbereder seg til allmøte. Møte med fakultetet den 4.april.
 • Arrangement: Hatt møte med fadderstyret og admin på mandag, sett på muligheter for forkurs. Vil kanskje splitte 1000 og 1900, skal se på det videre den 8.april.
 • Annet? Det blir møte i LAMU. Noen nevner luft og plassmangel. Kan vi høre om det er planer for å forbedre luften i grupperommene? Har blitt nevnt i kursevalueringen.

Diskusjonssaker

Sak 64/2019: Endring av oblig reglement/retningslinjer

 • Sånn det er nå: Forsøk 2 går på antall kalenderdager og ikke "virkedager".

Det er enighet rundt å gjøre denne endringen. Studier blir regnet som en slags jobb; hvis ikke admin jobber så skal ikke vi måtte gjøre det heller. Dette er et forslag fra Dennis at FUI tar opp dette med administrasjonen.

Det blir også nevnt at man kan legge press på frister til rettingen. Dersom studentene skal forholde seg til frister så burde også rettere gjøre dette. Veldig varierende hvor mye retting det er per person.

Kan FUI foreslå at man gir alle tilbakemeldingen samtidig istedenfor fortløpende? Så blir alle behandlet likt. Uenighet om dette, er dette det studentene vil ha? Noen sier at det ikke er så farlig at noen får et par dager ekstra. Blir nevnt at man på andre siden kan planlegge rundt obliger hvis man vet når de kommer tilbake.

FUI ønsker endringen som Dennis foreslår.

Sak 65/2019: Navn i referater

Sendt inn av Andreas

I dag er praksisen til webgruppa å fjerne alle navn fra referatene før de legges ut på nettsiden. Hadde vært greit å ta en liten diskusjon på dette. Det er mange saker hvor det ikke burde være nødvendig å fjerne navn, da dette gir større åpenhet rundt FUI om referatene er så intakt som mulig.

Det kan være enklere for studentene å vite hvem de vil stemme inn i FUI hvis de kan lese i referatene hvem som har gjort hva. Det er også enklere å vite hvem som kan kontaktes angående spesifikke saker.

Fui støtter at vi ikke trenger å fjerne navn på styremedlemmer, men det kan hende dette tas opp igjen neste møte siden det er enkelte styremedlemmer som mangler.

Oppsummering

Sak 66/2019: Eventuelt

 • MNSU tenker på å sette opp et møte med Eiendomsavdelingen på grunn av manglende kommunikasjon.

"Er det lovlig å fjerne kunst på offentlige bygg?"

Sak 67/2019: Avslutningsvis

Hva hver gruppe skal gjøre til neste gang

 • Lederpar: Dennis er alene :( Han vet ikke hva han skal gjøre uten Jeanette. Bokstavelig talt.
 • Bokskap: Rasle rasle.
 • KK: Korrekturlese! Sende mail til forelesere med tilleggsspørsmål.
 • Webgruppa: Møte på onsdag.
 • PR: ha møte, shmøte. Vurdere et møte og fikse kaffekanner. Noe nytt promomateriale.
 • Sosialt: Booke party. Lage poll angående hyttetur.
 • MNSU: Møte på mandag og exphil-arrangement.
 • Arrangement: Møte 8.april. Må få avklart med drift om man kan splitte opp forkurs.
 • Annet: Husk workshop 28.april! 15-18