2019-04-04 Referat

Referat for styremøte den 04. April 2019 kl 09:15 på Scheme

Formaliteter

Sak 68/2019: Godkjenning av referat

Godkjent.

Sak 69/2019: Godkjenning av dagsorden

Godkjent.

Orienteringssaker

Sak 70/2019: Møter og gjort siden sist

 • Lederpar
  • Driver og maser på utdanningsleder ved instituttet, prøver å få oppdateringer på INEC1830-saken.
 • Bokskap
  • Ingenting : (
 • KK
  • Snart ferdig med korrekturlesing, satser på å få det ferdig før påsken. Har sendt mail til faglærere.
 • Web
  • Ikke noe møte : (
 • PR
  • Hadde møte, Elise valgt som komiteleder. Laget kalender. Planer for hva som skal gjøres til neste tirsdag.
 • Sosialt
  • Snakket om mat til styremiddag, laget poll om hytteturen (blir etter sommeren)
 • MNSU
  • Hadde møte på mandag, exphil-arrangementet var god debatt: blir en sak videre, sannsynligvis sendes det inn som høringssvar på strategi. Vært i STUT(?)-møte, hvor det ble foreslått å fjerne "120 studiepoengs"-kravet, som ble stemt ned.
  • Snakket om utveksling, en av grunnene er at det er mangel på konkret informasjon om hvilke tilbud man har.
 • Arrangement
  • Skal ha nytt møte med administrasjonen på mandag angående hvilke rom som skal brukes, skal være rundt 1000 studenter. Spørsmålet da blir om Sophus Lie er ledig, og om det er nok PCer og slikt. Har snakket med fadderstyret om olympiaden.
 • Annet?

Sak 71/2019:MNSU arrangement

Minigolf - 11.mai - lørdag

 • Arrangementet ble byttet fra tusenfryd til minigolf. Hadde vært kult hvis folk fra FUI møter opp, siden det har vært dårlig oppmøte tidligere. Kanskje tiltenkt at man spiser etterpå

Diskusjonssaker

Sak 72/2019: IFI-olympiaden

Hva vil vi gjøre der? Påmeldingsfrist 26.april

 • I fjor hadde vi alias med tegning.
 • Kommer et poeng at vi ikke må bestemme oss for hva vi skal gjøre ennå. Hadde vært kult å gjøre noe som faktisk viser hva vi driver med.
 • Klippe hengelåser? :^) "Klippe riktige skap"
 • Forslag om å ha en konkurranse hvor man svarer på spørsmål på en PC om hva FUI driver med. Blir nevnt at dette er et godt forslag.
 • Saken blir satt ut, slik at folk kan tenke seg litt om.

Sak 73/2019: FU-søknader

https://fordelingsutvalget.org/posts/2019/2019-04-11-Tredje_m%C3%B8te/

 • Defi
  • Godkjent, med ingen kommentarer
 • Mikro
  • Søker om arrangementet "Escape Velocity"
  • Søker også fra kulturstyret, kommer til å søke FU om det ikke blir innvilget midler.
 • ProgSys
  • Søker om kakefredag, kake til foreningsfest, kake til big javafredag og styremiddag
  • Det kommer innspill om at søknadssummen for styremiddagen kanskje er litt høy, med tanke på at aktivitetsnivået har vært ganske lavt. Blir foreslått å senke summen til 2.500,-
  • Instilling: Endre søknadsbeløp for styremiddag til 2.500,-
 • Ifi-ordenen
  • Godkjent
 • Digitus
  • Ekstrasøknad, ikke ettersøknad
  • Planten vil dø uten mer jord : (
  • Godkjent

Oppsummering

Sak 74/2019: Eventuelt

Ikke noe referatførbart her :^)

Sak 75/2019: Avslutningsvis

 • Lederpar
  • Skal på UU-møte, opp å mase mer på utdanningsleder
 • Bokskap
  • Ja
 • KK
  • Korrekturlesing
 • Web
  • Jobbe på nettsiden
 • PR
  • Skal ha nytt møte på tirsdag, individuelle oppgaver som skal løses til da
 • Sosialt
  • Styremiddag!
 • MNSU
  • Allmøte! Julie er usikker på om hun får vært med. Skal kanskje i STUT-møte
 • Arrangement
  • Skal ha møte på mandag.
 • Annet?