2019-04-25 Referat

Referat for styremøte den 25. April 2019 kl 09:15 på Awk

Formaliteter

Godkjenning av referat

9 for 1 mot

Godkjenning av dagsorden

Godkjent.

Orienteringssaker

Møter og gjort siden sist

 • Lederpar: Vært i flere møter, hatt en studentsak.
 • Bokskap: Stille og rolig
 • KK: Rapport ble sendt idag
 • Web: Nettsideting
 • PR: Kaffekanner og rollups og GREIER
 • Sosialt: Det er mye saus i kjøleskapet! Sett på hytter for hyttetur. Mange er hjemme i sommerferien, og det hadde vært fint å utnytte det.
 • MNSU:
 • Arrangement: Skal møtes kl 14 i dag og lage budsjett, sende til Institutt- og Utdanningsleder. Det skal snakkes om tidspunkter.
 • Annet? Kaken til FUI på foreningsfesten var skikkelig sweet.

Sak 76/2019: MNSU

 • Påmelding til minigolf kommer snart ifølge Julie
 • Vil at vi skal hjelpe til å reklamere for studentvalget. Feks prate i forelesninger. Poste i ifi-studenter. Gå i store forelesninger, IN1030.

Diskusjonssaker

Sak 72/2019: IFI-olympiaden

 • Hva vil vi gjøre der? Påmeldingsfrist 26.april Marcus sitt forslag står. Burde vi ha PC?

Sak 77/2019: Promoteringsmateriale

 • PR vil gjerne diskutere rollup-design. Vi har et forslag fra Elise, men det er noen som tenker det burde være mindre tekst (noe ala det Tekna har). Vi har dog lite bilder å basere oss på, og burde profilere oss tydelig og si hvem vi er på rollupen.

Vi er ganske enige om at Marcus elller Zi sitt forslag er det beste. Kan stemme over forslag på slack.

Sak 78/2019: Nettside

 • Noen siste kommentarer før publisering?
 • Kontakt oss: Bruke ifi.uio.no eller ififui,no for epostene?

Det er en skrivefeil i første linje under "Publisert kursevaluering" står det "stundeter" istedenfor "studenter".

Det er utdatert informasjon på studentrepresentanter. Det står de gamle representantene, vi har nye representanter. Det står også "Ifi" men skal stå "IFI"

På mobil: problem med skalering. Er banneret for stort? Teksten blir veldig lang på mobil, kan den kortes ned på mobil? Evt bare overskriftene for mobil så man slipper scrolle så mye? Så er infoteksten utelukkende når man åpner og på nett-nettsidene uten mobil. Logoen ser piskelert ut langt ute og grei ut zoomet inn.

Kontakt oss: hvorfor er generelle og andre henvendelser to forskjellige ting? Kan nok fjerne "andre henvendelser" og heller la det gå generelt.

Best med de nye mtp personvern, men hvis man videresender begge så får man alt. Kanskje rart å ikke bruke mailene når de først er lagd? Enighet om å bruke nye epostene.

Sak 79/2019: Snacks på workshop

 • Can I have money? - Elise

Ja.

Sak 80/2019: Valg- sak fra MNSU

 • MNSU ønsker at det blir gjort noe. Stands, snakk i timer

Oppsummering

Sak 80/2019: Eventuelt

 • Workshop denne søndagen!

Avslutningsvis

 • Hva hver gruppe skal gjøre til neste gang

 • Lederpar: fortsetter med møter, tar ting som det kommer.
 • Bokskap: et par uker til neste klipping
 • KK: Levere rapport idag
 • PR: Bestille rollup, når man er enig om design
 • Sosialt: høre med flere hytter. si ifra til folk hva som ble datoen for hyttetur (6. september). Tenke på sommeravsluttning.
 • Arrangement: budsjettmøte etterpå, forhandle om med institutter om forkurstid.