2019-05-16 Referat

Referat for styremøte den 16. Mai 2019 kl 09:15 på SCHEME

Til stede: Kari, Tonje, Georg, Karl, Vicotria, Bjørn, Jonas, Julie, Jeanette, Ingeborg, Dennis.

Formaliteter

Godkjenning av referat

Godkjent

Godkjenning av dagsorden

Godkjent

Orienteringssaker

16/05/2019: Møter og gjort siden sist

 • Lederpar
  • Møte med Ellen og Ragnhild.
   • Snakka om bokskap.
   • Mer info enn bare tilbakemeldinger studentene kan ha interesse av å vite mer om? Skal det legges ut?
   • Fag hvor det var blitt endra eksamensdato. Endringer skal skje i samsvar med studenter. Det har ikke skjedd fordi det ikke er undervisning i faget. Er likevel ikke holdbart.
 • Bokskap
  • Ingen skap er klippa :)
 • KK
  • Har hatt rapporten oppe i UU
  • Det gikk for det meste fint, bare en liten ting som skal rettes opp.
 • Web
  • Har satt opp google analytics for trafikk på nettsida?
  • Fiksa problem med mail.
 • PR
  • Ingen tilstede.
 • Sosialt
  • Hytta vi var i kontakt med er under oppussing
 • MNSU
  • Valgt inn nye interne verv
  • Vår representant er nestleder :)
  • Har vært sosialt arrangement med MNSU og fagutvalgene
  • Har sendt inn sak til fakultetet om begrunning av resultat på eksamen. Vil ha bedre forklaringer så du faktisk kan forstå hva du har gjort galt/rett
  • Honorering av de som sitter i instituttstyrene
  • Studentparlamentet har valg på interne verv 23. Mai.
  • Møte med fakultetet og studentrepresentanter fra hvert institutt for å få vite mer om studiehverdagen og hvordan de kan bedre strategiplanen. Dette var et godt møte.
 • Arrangement
  • Har hatt møte med Kristin og har bestemt dato. Skal ha et kurs for IN1900 og IN1000. Skal ha et møte til neste uke.
 • Annet?
  • Dennis var på fagutvalgsledermøte med de andre instuttuttene under MNSU. Fikk vite mer om studentparlamentet. Her har vi en kontaktperson vi kan bruke mer. Var bare et par institutt som var der. De kom i prat om kursevaluering.

Diskusjonssaker

Sak 83/2019: Handlingsplan IFI i helhet

 • En uke til vi kan komme med innspill. Skal vedtas i begynnelsen av juni.
 • Kommentar om forvirringover informasjonssikkerhetspunktet. Skal styrke kompetansemiljøet, men har lagt ned et fag innenfor fagområdet.
 • Svar: var samme innhold som i et annet fag. Var ikke nødvendig med to like fag.

Sak 84/2019: Bokskap i 4.etasje.

 • Fått henvendelse om vi vil ta over administrasjonen fra ROBIN
 • Snakket med Ellen og Ragnhild de trodde vi administrerte dette allerede.
 • Skal sjekkes opp om det fortsatt er ønskelig.

Diskusjon

 • Vil vi?
 • Disse skapene har vært gratis for masterstudentene.
  • Skal vi evt. ta betalt for å administrere dette?
  • Kommentar: instituttet burde betale for jobben, ikke masterstudentene
 • Trenger i så fall mer plass til å oppbevare ting fra skap.
 • Trenger også tilgang.
 • Må også kartlegge hvor det er behov.
 • Må gjøre det tydelig hvem som har ansvar og om det koster penger i så fall
 • Urettferdig hvis noen av masterstudentene må betale og andre ikke
  • Derfor burde instituttet betale for bokskapeadministreringen
 • Konklusjon: vi ønsker å hjelpe med dette hvis administrasjonen tar kostnaden.

Oppsummering

Sak 85/2019: Eventuelt

 • Forkursforslag fra Siri:
  • Dele opp studentene i grupper ut i fra hvem som vil sitte igjen etter forkurset for å være med og gjøre oppgaver og lage en konkurranse. Sånn at de som ikke er like interessert i å være med i fadderopplegget kan være med på dette i stedet?
  • Enkle kodeoppgaver i Python
  • Vil at vi skal lage hele opplegget virka det som
  • Men er det egentlig noe samsvar mellom dem som vil/kan være med på dette og de som ikke vil være med på fadderopplegg
  • Forslag: enkle oppgaver rundt det med terminalbruk
   • Gjøre det litt gøy
  • Virket på Siri som at hun ønsket noen litt mer utfordrende oppgaver, for de som kan litt Python fra før.
  • Blir konkurranse med fadderopplegget om tida til studentene, ønsker vi dette?
  • Forslag: flytte det ut til linjeforeningene, så kan det være konkurranse mellom linjene.
   • Kommentar: tror ikke det kommer til å skje hvis det fordeles utover uka.
  • Kommentar: kan være et bra opplegg på torsdagen, hvis du uansett ikke er bakfull, men ønsker et opplegg.
   • Kommentar: dette kræsjer med IN1900-opplegg
  • Kan være vanskelig å gjennomføre mtp nivåforskjellen. Forkurset skal være for dem som ikke har programmert før. Dette må vi anta.
  • Siri ønsker at folk skal kategorisere seg selv i forkant, og så fordeles på rom ut i fra hvilket nivå de er på.
   • Men hvis plutselig folk ikke kommer kan vi få ganske tomme rom
  • Kommentar: lag noen morsomme oppgaver for dem som kan litt mer, og for alle, sånn at du kan bruke det du har lært på en gøyal måte.
  • Skepsis for å dele inn i nivå og ha konkurranse fra start
  • Kan være ganske demotiverende for dem som ikke kan noe fra start.
   • Blir bedømt før man starter
   • Allerede mange som stresser med at de ikke kan noe på forhånd, vil ikke at de skal føle enda mer på dette.
  • Men vi er enige at det hadde vært fint med litt mer spennende oppgaver
  • Kan kanskje Siri lage disse oppgavene? Passer ikke for FUI, passer heller for sjefsgruppelærerne for eksempel.

02/05/2019: Avslutningsvis

 • Hva hver gruppe skal gjøre til neste gang

 • Lederpar:
  • Finne ut av eksamensbegrunnelsesproblematikken
  • Finne ut av hvordan vi skal gjøre det med bokskap mot sommeren og nytt semester. Krav om tømming før sommeren?
 • Bokskap:
  • Få rydda før sommeren
 • KE:
  • Finne ut av den ene, lille feilen
  • Publisere
 • Web:
  • Legge ut referat
 • Sosialt:
  • Snakke om sommeravslutning
 • MNSU:
  • Møte neste mandag
 • Arrangement:
  • Møte om to uker hvor konkurransen skal nevnes
  • Følge opp småting
  • Venter på tilbakemelding på budsjett, dobbelt fra sist.
 • Annet?

Møtet hevet kl 09.55