2019-08-22 Referat

Referat for styremøte den 22. August 2019 kl 09:15 på AWK

Tilstede: Bjørn, Markus, Ingeborg, Jonas, Kari, Dennis, Jeanette, Julie, Tonje, Victoria.

Formaliteter

Godkjenning av referat

Godkjennes enstemmig

Godkjenning av dagsorden

Godkjennes enstemmig

Orienteringssaker

22/08/2019: Møter og gjort siden sist

 • Lederpar

Dennis: Hadde møte med Ellen og Ragnhild før sommeren. Diskuterte bokskap: Vi må ha mer lagringsplass for å kunne klippe fra 4. -10. Etasje. Nytt møte i morgen, skal mase litt mer. 3. Etasje tar vi som normalt. Alle i IN1010 får begrunnelse automatisk, planen er at det skal være i alle emner.

 • Bokskap

Ingen fra bokskap er i møte.

 • KK

Sendt ut påminnelse til alle som ikke har svart. Ønsker å gjøre det mulig å fjerne irrelevante spørsmål

 • Web

Det har vært et problem med epost-uio listen. Ikke alle eposter kommer gjennom. Løsning: bruk ifi-fui lista.

 • PR

Skulle lage rollup, men har ikke skjedd enda. Har bestilt kanner. Skal også fikse klistremerker.

 • Sosialt

Vi skal på hyttetur!

 • MNSU

Se referat da Julie var syk, vært møte i STUT noen som skal se på evaluering av program og emner. Det skal ses nøyere på høyere frafall, fått kjeft fra departement, sendt ut undersøkelse til årstudie og bachelor førsteårs, for å sjekke hvor mange som hadde tenkt til å fullføre studiet. Viser seg at frafallet kanskje ikke er så høyt som man trodde da mange trodde de ikke kom til å fullføre.

Vi burde se litt ekstra nøye på våre linjer, da vi har lav gjennomføringsgrad. Julie har presentasjonen. Vanskelig å se om folk bytter linjer eller om folk faktisk faller av. Språk og design har ikke R1. Sosialt i MNSU - etter at alle fagutvalgene har hatt generalforsamlinger. Send forslag til aktivitetere til Julie.

 • Arrangement

Gjennomførte forkurset, og det gikk bra! Vi og mange orakler har vært misfornøyd med oppgaver, og det skal tas opp på evalueringsmøte med instituttet. Neste onsdag er det evalueringsmøte med oraklene.

 • Annet?

Sak 88/2019: Generalforsamling/Allmøte

 • 9 eller 11. September
 1. September er det JavaZone der mange har tenkt til å jobbe. Foreningsdagen har ikke satt en dato enda, men kanskje 3. September??.

Konklusjon: 9. September.

Allmøte klokka 16, og generalforsamling etter det. Dennis fikser innkalling innen mandag.

Sak 89/2019: Hyttetur

 • 6-8.september
 • Reise: Vi kan reise kollektivt Lysaker-Drammen-Busebakken 14.
 • Alle drar til Lysaker på egen Ruter-billett, FUI betaler resten.
 • Hvem har bil/kan kjøre? Hvem er ikke studenter?
 • Foreslår tAcO på fredag og Linsegryte på lørdag

Jonas skal sjekke om han kan låne bil. Victoria kan ikke dra, Dennis vet ikke om han får fri. Må finne ut hvem andre som kommer. Forslag om å dra i 16-tiden. Kan reise i to puljer for å tilrettelegge for de som vil dra senere (jobb??). Kari er reiseleder. Må være ute klokka 12 på søndag. Bademuligheter (ta med badetøy)!

Bussen går 16.20 og 18.20 fra Drammen.

Det har blitt laget en pakkeliste i FUI-mappa.

Sak 90/2019: Bokskap 4-10.etasje

 • Planen rundt bokskapene

Vi har hengt opp lapper. Burde skrevet opp pris.

Oppsummering

Sak 91/2019: Eventuelt

 • Stand: Hvem vil og når kan folk?

Diskusjon om vi skal ha en på Sophus Lie for genfors + allmøte.

Forslag: 28. August: 11.30-12.30.

Tirsdag 27. August: 13 (pause i IN1000, sophus lie)

22/08/2019: Avslutningsvis

 • Hva hver gruppe skal gjøre til neste gang

KK: Stenge skjemaer

Web: Rette en feil som ble nevnt i web-gruppa.

PR: Lage plakat

Sosialt: Hyttetur-ting

MNSU: Møter

Arrangement: Evalueringsmøte på onsdag med orakler.

Møte hevet 10.05