2020-01-21 Referat

Fagutvalget ved Institutt for informatikk

Referat for styremøte den 21. januar 2020 kl 09:15 på Scheme

Formaliteter

Godkjenning av dagsorden

Godkjent

Godkjenning av referat

Godkjent

Orienteringssaker

21/01/2020: Møter og gjort siden sist

 • Lederpar
  Dennis skulle hatt møte med Ellen og Ragnhild, men det ble glemt.
  Snakket med Drift om muligheten for database for bokskap.

 • Bokskap
  1. Etasje har unummererte skap, har væert i dialog med admin og drift.
 • Sosialt
  Hyttetur avlyst, men skal snakke om alternativ etterpå.

 • KK
  Sendt ut påminnelse, stenger 1. februar

 • Web
  Godtatt en pull-request.

 • PR
  Ikke noe spesielt.

 • MNSU
  Hadde første møte i går. Orienteringer om STUT, hvor det har vært diskusjoner om studieoppbygning, emneevaluering og lignende.
  Skal ha inn flere medlemmer, si ifra til Julie om dere er interesserte.

 • Annet?

Diskusjonssaker

Sak 1/2020: Generalforsamling/allmøte

 • Mål: Fastsette dato

 • Vil ha det etter Foreningsdagen. Prøver å passe det inn med Navet sine bedpresser.

 • Konkluderer med 5. Februar klokka 16.

Sak 2/2020: Siste krampetrekning kursevaluering

 • Siste innspurt før fristen 1 februar.

 • En dag med stand. Torsdag 13-14 passer bra med IN1030 og IN2000.
  Går for torsdag 2

Sak 3/2020: Forslag til noe sosialt

 • Aking og middag blir foreslått. Korketrekkeren har ikke snø :(

 • Bowling og middag blir foreslått. Det blir lagt ut en doodle, som alle må svare på i dag.

Sak 4/2020: Økonomi for Daljer

 • Bjørn Henrik ser etter et sted for økonomien for forenings-daljer, og lurer på om det kan taes av fui. Daljene er ment å gies utifra satte rammer(semestere i foreninger, semestere i styrer, osv.) og skal dekkes ved egenandel fra mottaker, derfor virker fui flott siden vi har vipps og er en forening på tvers av linjer.

 • Høres greit ut at vi kan ta det.

 • Blir det mye merarbeid? Virker ikke sånn så lenge vi kun må håndtere økonomi.

Sak 5/2020: FU-søknader

 • Hvis vi rekker å få de i tide, eller så blir det på sirkulasjon

 • Har ikke fått dem i tide

Oppsummering

Sak 6/2020: Eventuelt
IN1000-seminar: Burde endre litt på oppgavene. Arrangementsgruppa tar kontakt med sjefsgruppelærer for å se på det.

21/01/2020: Avslutningsvis

 • Hva hver gruppe skal gjøre til neste gang

 • Bokskap: Rydde, planlegge klippedato

 • Sosialt: Planlegge middag

 • Web: Legge ut referat