2020-02-11 Referat

Fagutvalget ved Institutt for informatikk

Referat for styremøte den 11. Februar 2020 kl 09:15 på AWK

Formaliteter

11/02/2020: Godkjenning av referat

Referatet godkjennes.

11/02/2020: Godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjennes.

Orienteringssaker

Sak 12/2020: Intro og tilganger

 • Slack: hovedkanal for kommunikasjon
 • Forskjellige kanaler for verv osv. Også egne kanaler for studentrepresentanter.
 • Ønsket at de som er studentrepresentanter skriver et kort referat og legger det i #referat
 • Dobbeltsjekke at alle har tilgang til drive.
 • Alle har tilgang.

Diskusjonssaker

Sak 13/2020: Valg av interne verv i FUI

 • Økonomiansvarlig (1)
  • Folk får tibake penger for det de legger ut (fyller ut skjema osv)
  • Vetle stiller. Vetle velges ved akklamasjon
 • Undervisningsansvarlig (1)
  • Hovedansvaret for kursevaluering (publisert, nettskjema opprettet osv)
  • Burhan stiller. Burhan velges ved akklamasjon.
 • KE-hjelper (1)
  • Sander stiller.
  • Sander velges ved akklamasjon.
 • Bokskap (2-3)
  • Svarer henvendelser. Ansvar for klipping og oppbevaring.
  • Eirik stiller, Johanne stiller, Julie stiller.
  • Eirik, Johanne og Julie velges ved akklamasjon.
 • MNSU (1)
  • MNSU = MatNat sitt fagutvalg.
  • Erfaringsoverføring med andre fagutvalg, arbeider med saker på andre
  • Stian stiller. Stian velges ved akklamasjon.
 • MNSU vara (1)
  • Johanne stiller.
  • Johanne velges ved akklamasjon.
 • Web (1-2)
  • Publiserer referater etter hvert møte.
  • Ganske åpent hva mer man vil gjøre.
  • Mathias stiller. Bjørn stiller.
  • Mathias og Bjørn velges ved akklamasjon.
 • PR (1-2)
  • Sørger for at vi star på stand innimellom osv.
  • Ole stiller.
  • Ole velges ved akklamasjon.
 • Arrangement (2-4)
  • Arrangerer forkurset i starten av høstsemesteret.
  • Ønsker minst 4 representanter. Noen kan være med på forberedelser, andre kan være med på gjennomføring. Velger derfor flere enn 4.
  • Jeanette stiller. Bjørn stiller. Burhan stiller. Sander stiller. Eirik stiller. Mathias stiller.
  • Jeanette, Bjørn, Burhan, Sander, Eirik, Mathias blir valgt ved akklamasjon.
 • Sosialt (1-2)
  • Ansvar for å arrangere ting for styret.
  • Ole stiller.
  • Ole velges ved akklamasjon.
 • Referent (1)
  • Hvis ingen stiller, går det på rundgang
  • Vetle stiller.
  • Vetle velges ved akklamasjon.
 • Kontoransvarlig
  • Burhan stiller.
  • Burhan velges ved akklamasjon.
 • Totalt: 14 - 20 verv

Sak 14/2020: Representant i programrådet til Design

 • Programrådet til design ønsker at en representant fra FUI skal sitte i rådet. Er det en designstudent som ønsker å bli med?
 • Vetle stiller. Johanne stiller.
 • Vetle og Johanne velges ved akklamasjon.

Sak 15/2020: Arrangement i MNSU

 • Spillkveld: 0
 • Paintball: 0
 • Lasertag: 0
 • Escape room: 1
 • The Cube:
 • Curling: 5
 • Klatrepark: 6
 • Fangene på fortet: 0 FUI stemmer på klatrepark.

Sak 15/2020: Forskerlinjen

Hva er forskerlinjen: Et initiativ for å korte ned avstanden mellom forskningen og bachelorstudenter. 5 poeng semester 1, 5 poeng semester 2 og 20 poeng i løpet av sommeren. Totalt 30 studiepoeng.

Søknadsfrist: 15. April. Kun tilgjengelig for prosa og design.

Diskusjon:

 • Siden det er konkret to linjer det er snakk om, foreslås det at de tar det gjennom linjeforeningene.

Oppsummering

Sak 15/2020: Eventuelt

 • Hvem vil være med på foreningsfesten? Hvem reiser fra FUI?
 • Alle ønsker å dra.
 • Hvor mange reiser fra andre foreninger?
 • Burhan kan dra fra Dagen. Jeanette arrangerer. Sander drar fra Mikro.

11/02/2020: Avslutningsvis

 • Hva hver gruppe skal gjøre til neste gang
  • […]