2020-02-18 Referat

Fagutvalget ved Institutt for informatikk

Referat for styremøte den 18. Februar 2020 kl 09:15 på Scheme

Formaliteter

Godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjennes

Godkjenning av referat

Godkjent referat

Orienteringssaker

18/02/2020: Møter og gjort siden sist

 • Lederpar
  Vetle har fått innføring i rollene Dennis skal fikse diverse tilganger Alle har fått nøkler til kontoret Alle har fått internkort
 • Bokskap
  Ikke noe offisielt møte enda, men har klippet låser Julie har vært i kontakt med driftsavdelingen om laptoper som har blitt funnet i bokskap. Drift mener vi er ansvarlige for laptoper som er funnet i bokskap. Forslaget er å formatere diskene, ettersom at det er mye personlig informasjon på dem. Det er funnet to pc-er. Den ene har fullt navn påskrevet.
  Må sette en dato for klipping av låser i masterdelen av bygget. Må finne lagringsplass.
 • Sosialt
  Må se videre på hvilken dato som passer
 • KK
  Burhan har oppdatert seg på hva som har blitt gjort tidligere ifm KK Skal arrangere KK-kveld. Er i rute med tanke på dato :)
 • Web
  Ingenting
 • PR
  Ingenting
 • MNSU
  Stian er ikke meldt inn i MNSU enda, det må gjøres.
  • Julie forteller om møte.
   Nevner spesielt sak nr. 26 i referatet om KURT-tilbudet. Virker som et bra tilbud for alle, og spesielt gruppelærere som føler de ikke helt får til å veilede optimalt.
   Antall søkere har gått ned etter R2-matte kravet har blitt innført i diverse studieprogram. Problemet er at skoler og veiledere på videregående ikke har fått med seg dette, og det er muligens årsaken til nedgangen.
  • Snart møte med fakultetet. Følgende saker vil bli tatt opp av FUI representater:
   Kladdepapir før eksamen starter
   Mailen man før når man har strøket er “ganske kjip”
   I lenger oppgaver, feks IN1000, så når det er mer enn én side, så bør vi også få oppgaven på papir.
   To studenter fra hvert kull skal ha møter med instiuttene, men ting fungerer godt med programrådene/FUI på ifi
 • Arrangement […]
 • Annet?

Diskusjonssaker

Sak 18/2020: Bokskapsreglement v/ Burhan

 • Sette tak på antall skap
 • Det er noen studenter som har 3 og 4 skap.
 • Vi diskutere max-grensen i neste møte.
 • Endringer i reglement for bokskap
 • Bokskapgruppa skriver forslag til neste møte

Sak 19/2020: FU-søknader + kommentarer til endring av vedtekter

https://fordelingsutvalget.org/posts/2020/2020-02-25-Andre_m%C3%B8te_v%C3%A5r/

 • LIST søker om penger til diverse.
  • FUI ingen kommentarer.
 • VIFI søker om penger til diverse.
  • Litt høy pris per volleyball? Hvor skal de ha volleyballene? Så lenge de har en plan, så viser de aktivitet, derfor virker 1000 kroner til styremiddag som innafor.
 • MIKRO søker semesterskap og kake til foreningsfesten.
  • FUI ingen kommentarer.
 • FUI søker støtte til medaljer. FUI skal mest sannsynlig styre økonomien.
  • Julie forklarer konseptet.
  • FUI diskuterer om hvorvidt vi ønsker å ha medaljer
  • FUI stemmer om vi skal stille oss for, i mot eller avholdene til søknaden. Resultat: FUI er avholdende til søknaden.

Sak 20/2020: Åpen dag 5.mars

 • Studenter til å stå på stand for IFI i Vilhelm Bjerknes` hus kl 10-15
 • 1 - 3 studenter er fint, gjerne gutter da 3 jenter skal allerede.
 • Vi sender mail til Eli om man heller bør ta kontakt med “informativ”

Oppsummering

Sak 21/2020: Eventuelt

 • Stian vil bidra til forkurset

18/02/2020: Avslutningsvis

 • Hva hver gruppe skal gjøre til neste gang
 • Gikk veldig kjapt gjennom dette pga dårlig tid, men alle punktene skal være nevnt ovenfor under hver gruppe.