2020-02-25 Referat

Fagutvalget ved Institutt for informatikk

Saksliste for styremøte den 25. Februar 2020 kl 09:15 på AWK

Formaliteter

Godkjenning av dagsorden

Godkjent.

Godkjenning av referat

Godkjent.

Orienteringssaker

25/02/2020: Møter og gjort siden sist

 • Lederpar
  • Møte med Ellen og Ragnhild.
  • Hvem skal forelese i 2010? Admin har utfordringer pga mangel på norske ansatte/stipendiater som søker stillinger
  • INEC1820 blir krav for DigØk studenter i IN2000
  • Snakket litt om forskerlinja
  • Artikkel om informatikkstudier i Norge. UiO stiller seg ikke veldig positive pga feil vinkling. Vi får vente å se.
  • Lite fokus på andre og tredjeårsemnene. 2010 og 2020 har hatt utfordringer.
 • Bokskap
  • Gikk gjennom reglementet. Nytt utkast.
  • Julie har sendt mail til instituttet. Vi vil ikke klippe før vi har funnet et sted å legge alt vi finner.
  • Klipping vil skje på en fredag.
  • Eirik går gjennom endringer i reglementet.
 • Sosialt
  • Arrangement blir etter sommeren
  • Styremiddag etter påskeferien
 • KK
  • KK-møte neste uke mandag. Pizza, snacks, kos.
 • Web
  • Siste referat må ut. Oppdatere studentrepresentantene.
 • PR
  • Info om åpen dag.
 • MNSU
  • Vært på arbeidsforum
  • Møte mandag neste uke.
 • Arrangement
  • Dato på forkurset blir samme dag og tid som i fjor.
  • Må avklare hvem som skal være med og ikke være med på forkurset.
 • Annet?

Diskusjonssaker

Sak 19/2020: Oppdatert søknad FU, sak fra forrige møte.

Sak 20/2020: Åpen dag 5.mars, sak fra forrige møte.

 • Studenter til å stå på stand for IFI i Vilhelm Bjerknes` hus kl 10-15
 • 1 - 3 studenter er fint, gjerne gutter da 3 jenter skal allerede.
 • Julie hører noen DigØk.
 • Informativ eksisterer ikke lenger.

Sak 22/2020: Eventuelt

 • Stoler
 • Designere/arkitekter på bygget jobber med diverse endringer på bygget nå.
 • Det er nøye utvalgt design pga vasking osv.

Oppsummering

25/02/2020: Avslutningsvis

 • Hva hver gruppe skal gjøre til neste gang
 • Skal ha meldt inn nye foreningsmedlemmer til Brønnøysundregisteret.
 • WEB: Få opp nettsiden
 • MNSU: Møte på mandag
 • Arrangement: Sette opp møte med admin for planlegging.