2020-05-05 Referat

Fagutvalget ved Institutt for informatikk

Saksliste for styremøte den 05. mai 2020 kl 09:15 på ZOOM

Formaliteter

Godkjenning av dagsorden

Godkjent.

Godkjenning av referat

Godkjent

Orienteringssaker

05/05/2020: Møter og gjort siden sist

 • Lederpar
  • Vært i møter
  • Referat fra møte med Ragnhild og Ellen ligger i referatkanalen i Slack
  • Vi skal ha en arbeidsgruppe
  • Dialogmøte på torsdag
  • ML-utlysningen. Dennis skal være i intervjukomite. Vi trenger studentrepresentanter til å være med på prøveforelesning
  • Usikkerhet med engelskspråkelige emner, om det blir utelukkende digitalt til høsten, men noen kurs er veldig praktiske, så de skal prøve å kjempe gjennom at de mindre master-emnene til å gå fysisk.
  • Fakultetet tar lang tid med å komme til en beslutning på bestått/ikke bestått ordningen. MNSU har tatt kontakt med studentparlamentet også.
  • Snakket litt om søkertallene - ingen store forskjeller.
  • Man skal ha litt erfaringsutvikling med høgskolen kristiania, fordi de har god erfaring med digitale kurs.
  • Førstesemesterstudenter bachelor vil bli prioritert, deretter tredjesemester bachelor/førstesemester master.
 • KK
  • Skal presentere rapporten på UU-møte på torsdag
  • Har sendt ut kursevalueringen for dette semesteret utenom ENT1000 fordi det står at ingen er oppmeldt til faget. Noe er feil med det kurset i studentweb
 • MNSU
  • Forrige mandag hadde vi arbeidsforum
  • Ble holdt et sosialt arrangement
 • Arrangement
  • Skal ha møte senere i dag, så har mer å komme med etter det.
 • Sosial

Diskusjonssaker

Sak 31/2020: Nytt møtetidspunkt?

 • Ting har endret seg for styremedlemmer og tidspunkt passer ikke nødvendigvis like bra lenger.
  • Vi lager en doodle

Sak 32/2020: Studentrepresentant arbeidsgruppe

 • Instituttet skal opprette en arbeidsgruppe for erfaringsutveksling, trenger representant/er fra FUI.
  • Eirik er med.

Oppsummering

Sak 33/2020: Eventuelt

 • Hva skjer med bokskap?
  • Hvis man skal inn på Kristen Nygaards hus, så må du ta et smittekurs. Gjelder det også på IFI?
   • Skal sjekke
  • Hvis vi får tillatelse til å gå inn og klippe, så bør vi ta det nå snart.
  • Tentativ plan: Vi klipper til neste vårsemester, men vi kommer ikke til å lagre det vi finner lenge.
   • Vi bør ha en midlertidig vedtektsendring i august for det
   • Legger det inn som en sak i generalforsamlingen

05/05/2020: Avslutningsvis

 • Hva hver gruppe skal gjøre til neste gang(Mulig sløyfing)
 • Dennis og Vetle skal i møte med Ellen og Ragnhild neste torsdag, og dialogmøte på nå på torsdag. UU møte på torsdag. Venter på svar om bestått/ikke bestått/ ordningen.
 • Deler rapport med UU
 • Allmøte på fredag klokken 16:00! Fredag 8. mai. Alle må komme.
 • Møte etterpå.
 • Vi må få til noe sosialt.