2020-05-22 Referat

Fagutvalget ved Institutt for informatikk

Saksliste for styremøte den 22. mai 2020 kl 13:15 på ZOOM

Formaliteter

Godkjenning av dagsorden

Godkjent.

Godkjenning av referat

Godkjent.

Orienteringssaker

05/05/2020: Møter og gjort siden sist

 • Lederpar
  • Mailet noe med Ragnhild om noe fag som har hatt vanskelig prøveeksamen.
  • Blitt kontaktet av admin om bokskap
  • Hvis noen skal hente noe fra skap, skal de melde til Milla i admin fordi vi ikke har tilgang til bygget.
  • Admin vurderer å ha skapene tomme til høsten.
 • KK
  • Publisert rapporten!
 • MNSU
  • I siste møte pratet de om mangler på prøveeksamener. Det ser ikke ut til at alle emner har fått prøveeksamener på fakultetet.

   • FUI diskuterer fag på ifi som ikke har prøveeksamen. Julie noterer ned disse emnene.
   • Snakket generelt om hjemmeeksamen. Viktig at faglærer er tilgjengelig helt i starten og slutten av eksamensperioden. Mulig det
   • Snakket om studiestart til høsten. Åpnet opp for å kunne ha fysiske møter. Viktig at studentene får tilhørighet til studiestedet og folkene der. Snakket spesifikt om hvordan den åpningen kunne foregå.
    • Velkomstdagen: dele opp arrangementet, flere møter som skjer parallelt? Eller skal man dele det utover dagen? Evt digitalt oppmøte.
    • Dagtidsarrangementer kan foregå på campus. Det er en størrelsesbegrensning på ca 200 personer.
    • Skal ha edru fadderkoordinatorer. Skal kunne holdes på campus, så lenge det ikke er noen andre som har arrangementer.
    • Hvordan ivareta studenter i en digital hverdag? Fagutvalgene kan ha arrangementer som ikke er bare for foreningen internt.
   • Det skal åpnes et nytt senter ved UiO for data science.
   • Lenke til brukerstøtte for spørsmål om eksamen. Denne lenken bør sendes ut til alle gruppelærere slik at de vet hvordan de håndterer spørsmål om eksamen.
 • Arrangement
  • Dårlig oppmøte sist. Få fra admin, så det ble avtalt nytt møte.
 • Sosial
  • Skal sende en fellesmail.

Diskusjonssaker

Sak 33/2020: Oppdatering fra møte med Ellen og Ragnhild

 • Gradvis åpning av IFI. I første omgang ansatte, Phd- og masterstudenter.
 • IFI vil få flere studieplasser. Usikkert hvor mange og hvordan de blir fordelt.
 • Silurveien vil åpne delvis neste semester. Noen kurs vil kunne ha eksamen der, men ikke alle. Pen-og-papir-eksamen kan bli innført.
 • Vet fortsatt ikke hvordan bestått/ikke bestått blir vurdert i masteropptak.
  • Under MNSU møtet hadde man snakket om at det kanskje kom en forskriftsendring. Uansett hvordan det blir, så blir det uansett kun for fag som ellers ikke har pleid å være bestått/ikke bestått. Forskriftsendringen blir vag, slik at man kan vise skjønn.
 • IFI får mer midler til å ansette gruppelærere ettersom at det vil bli mer fokus på gruppeundervisning. Store forelesningssaler vil mest sannsynlig ikke bli brukt (Simula, Store aud etc)

Oppsummering

Sak 34/2020: Eventuelt

 • Mer diskusjon om masteropptak
  • Hvordan er det for studentene som har en bachelor på to år?
  • Noen studenter har kun 30 studiepoeng
 • Kort diskusjon om hvorfor det er så høy strykprosent for designstudenter i IN1000 og IN1020

22/05/2020: Avslutningsvis

 • Hva hver gruppe skal gjøre til neste gang
  • Dropper det, over tiden.