2020-06-05 Referat

Fagutvalget ved Institutt for informatikk

Saksliste for styremøte den 06. juni 2020 kl 13:15 på ZOOM

Formaliteter

Godkjenning av dagsorden

Godkjent

Godkjenning av referat

Godkjent

Orienteringssaker

06/06/2020: Møter og gjort siden sist

 • Lederpar
  • Styret har gitt en innstilling for en ML-stilling på IFI.
  • Kommer til å bli avgjort over sommeren
 • KK
  • Ikke noe nytt
 • MNSU
 • Arrangement
  • Siri, admin, drift og FUI var i et møte.
  • Skal ha et møte med arrangementgruppa på mandag for å finne ut av hva vi må gjøre før fadderuka.
  • Admin, fadderstyre og fui skal prøve å ha et møte på tirsdag.

Diskusjonssaker

Sak 35/2020: Arrangement-gruppa

 • Potensielt nytt innhold?
 • Skal ikke være noe programmering i forkurset
 • Skal handle om bruk av terminal etc
 • 2 timer oppgavejobbing
 • Kan man ha et forkurs for IN1000?
 • Skal man ha et bredere forkurs på ifi?
  • Bør ha noe opplæring i Devilry
  • Fjerninnlogging, hvordan fungerer det, hvordan overføre filer mellom ifi pc og privat pc
  • Vise emnesider og hvordan lete frem informasjon der.
  • Informasjon om verktøy, lisenser og programmer vi har gratis gjennom UiO
  • Hvorfor lærer vi terminal? Hvorfor lærer vi disse tingene?
  • G suite
  • Kildehenvising. Hvordan kildehenvise, hvorfor det er viktig.
  • Informasjon om operativsystemene. Hvorfor linux på ifi? Hvorfor har det noe å si?
  • Kan man gjøre noe sosialt? Før kunne man sitte to-og-to, hvordan løse det over zoom? Breakout rooms? Kan man dele inn etter faddergruppene? Virker som et godt tiltak for promotering av forkurset og integrering av faddergruppene.
  • Vise IFI-rooms nettside?
  • Padlet?

Sak 36/2020: FU-søknader

 • https://fordelingsutvalget.org/posts/2020/2020-06-15-Femte_m%C3%B8te_v%C3%A5r/
 • iFriluft
  • Foreningen burde kunne illustrere at de kan overleve som forening og ha en stabil drift med jevn aktivitet før de søker om promoteringsutstyr(flagg etc).
   • FUI mener altså nei
  • Skal sende mail og be om å få mer informasjon om webhotell, hvorfor de har valgt akkurat den løsningen og den tjenesten.
 • Mikro
  • Diskutert oss gjennom ulike saker i søknaden. Mikro sender en revidert søknad etter at man har funnet flere feil. I utgangspunktet var ingen uenige i søknaden.
 • Endringsforslag
  • FUI støttet at det blir en endring i retningslinjer for eiendeler.

Oppsummering

Sak 37/2020: Eventuelt

 • Tilleggslån fra lånekassen for gruppelærere og rettere

06/06/2020: Avslutningsvis

 • Hva hver gruppe skal gjøre til neste gang