Representanter


Studentrepresentanter til de fleste utvalg ved Ifi velges på Valgallmøtet i begynnelsen av høstsemesteret. Her finner du studentrepresentanter organisert etter hvilke utvalg de sitter i.

UiO-brukernavnet står i parentes etter representantens navn. Ønsker du å kontakte en studentrepresentant direkte kan du sende epost til <brukernavn>@ulrik.uio.no.

Instituttstyret

Undervisningsutvalget

Programrådene for Informatikk
Hver linje har sitt råd. Mer info om de forskjellige rådene ligger her. Per 18. September 2019 er studentrepresentantene som følger:

Tilsettingsutvalget

Arbeidsmiljøutvalget