Representanter


Studentrepresentanter til de fleste utvalg ved Ifi velges på Valgallmøtet i begynnelsen av høstsemesteret. Her finner du studentrepresentanter organisert etter hvilke utvalg de sitter i.

UiO-brukernavnet står i parantes etter representantens navn. Ønsker du å kontakte en studentrepresentant direkte kan du sende epost til <brukernavn>@ulrik.uio.no.

Instituttstyret

Undervisningsutvalget

Programrådet for Informatikk

Dette rådet er oppløst og hver linje skal ha sitt råd.

Tilsettingsutvalget

Arbeidsmiljøutvalget