Materialer fra IN1000-seminar 27. oktober

Den 27. oktober arrangerte Fagutvalget for institutt for informatikk seminar for IN1000-studenter. Der var det mulighet til å få hjelp med obligatoriske oppgaver og eksamensforberedelse.

Her kommer alle materialer fra foredragene. Opptak er litt forsinket pga. tekniske problemer med utsyret, men det kommer etter hvert.

Gi tilbakemelding på seminaret her: Skjema for tilbakemelding

Koden fra første foredrag av Malin Aandahl: Kode på github
Opptak fra første foredrag: 480p 720p 1080p Lyd

Kode og foiler fra andre foredrag av Henrik H. Løvold: Zip-fil

FUI har hatt generalforsamling 12. september

Fagutvalget ved Institutt for Informatikk har hatt generalforsamling den 12. september og vi har fått nye studentrepresentanter. Du kan leser mer ved å gå inn på linken her.

Vi har også fått inn flere nye medlemmer i FUI. Etter vårt første interne møte har alle styremedlemmer stilt seg til forskjellig verv. Du kan lese om hva vervene innebærer og kontaktinformasjon her.

Leder: Dennis Norheim

Nestleder: Jeanette Kirkerud

Sekretær: Elise Margarethe Lystad

Økonomiansvarlig: Karl Totland

Undervisningsansvarlig: Kari Eldfrid Stamnes

Kurskritikk-hjelper: Anja Gjerpe

Kurskritikk: Alle er med i denne gruppen

Bokskap:

 • Anja Gjerpe
 • Victoria Oh
 • Andreas Nyborg Hansen
 • Georg Magneshaugen

Webgruppen:

 • Karl Totland
 • Marcus Rosland Goplen
 • Tonje Røyeng

PR:

 • Elise Margarethe Lystad
 • Ingeborg Nes
 • Marcus Rosland Goplen

Arrangementskomiteen:

 • Tonje Røyeng
 • Victoria Oh
 • Georg Magneshaugen
 • Zixuan Liu

Studielaben:

 • Julie Eldøy
 • Henrik Lilleengen

Sosialkomiteen:

 • Henrik Lilleengen
 • Madelen Dalseth
 • Charlotte Krosby-Beck

MNSU:

 • Julie Eldøy

FUI har hatt generalforsamling 25.januar

Fagutvalget ved Institutt for Informatikk har hatt generalforsamling den 25.januar og vi har fått nye studentrepresentanter. Du kan leser mer ved å gå inn på linken her. 

Vi har også fått inn fire nye medlemmer i FUI. Etter vårt første interne møte har alle styremedlemmer stilt seg til forskjellig verv. Du kan lese om hva vervene innebærer og kontaktinformasjon her.

FUI ser frem til en spennende, morsom og lærerik vår på Ifi!

Leder: Martine Hillevi Solberg

Nestleder: Jeanette Kirkerud

Sekretær: Ingen fast. Bytter på mellom medlemmene.

Økonomiansvarlig: Andreas Nyborg Hansen.

Undervisningsansvarlig: Marta Valentinsen

Kursevaluering:

 • Kari Elfrid Stamnes
 • Charlotte Krosby-Beck
 • Ingeborg Nes
 • Anja Gjerpe
 • Kristine Baluka Hein
 • Jarl Erik Cedergren
 • Madelen Berg Dalseth
 • Peter Norstein
 • Dennis Norheim

Bokskap:

 • Anja Gjerpe
 • Carl Magnus Lein
 • Andreas Nyborg Hansen

Webgruppen:

 • Kari Eldfrid Stamnes
 • Madelen Berg Dalseth

Public relations:

 • Preben Ødegård Aas
 • Jarl Erik Cedergren

Arrangementskomiteen:

 • Kari Elfrid Stamnes
 • Martine Hillevi Solberg

Studielaben:

 • Andreas Nyborg Hansen
 • Peter Norstein

Sosialkomiteen:

 • Charlotte Krosby-Beck
 • Ingeborg Nes
 • Carl-Magnus Lein

MNSU:

 • Peter Norstein

Materialer fra IN1000-seminaret

Den 4.november har Fagutvalget for institutt for informatikk arrangert seminar for IN1000-studenter. Der var det mulighet til å få hjelp med Obligatorisk oppgave 8 og få tips, samt råd til eksamen og eksamensforberedelser.

Her vil dere få folier fra seminaret og livekodingen.

Foiler fra foredraget fra Tuva Kristine Thoresen: Foredraget om klasser og objekter 

Foiler fra foredraget om tips og triks til Oblig 8 fra Henrik H. Løvold: IN1000

I denne lenken finner dere kode fra Livekoding.