Svein Hovde vinner av IFI-studentenes undervisningspris 2014

Fagutvalget ved Institutt for informatikk (FUI) deler hvert år ut IFI-studentenes undervisningspris til den personen vi mener har utmerket seg som årets beste foreleser. Kåringen baseres i hovedsak på studentenes tilbakemeldinger gjennom kursevalueringen, der studentene har anledning til å nominere forelesere til undervisningsprisen og skrive en begrunnelse.

Vinneren av IFI-studentenes undervisningspris 2014 er Svein Anton Hovde, førstelektor ved forskningsgruppen for design av informasjonssystemer, og foreleser i emnet “INF3700 – Informasjonsteknologi og samfunn” de siste årene. Tildelingen ble først annonsert under instituttets undervisningskonferanse på Sundvollen onsdag.

Dette er FUIs begrunnelse for tildelingen:

Vinneren har de siste årene fått meget gode tilbakemeldinger på kursevalueringen. Emnet vedkommende avholder fikk i 2012 og 2013 vurderingen “bra til meget bra”, men utmerket seg spesielt i 2014 da det var det eneste kurset som for vårsemesteret fikk vurderingen “meget til særdeles bra”.

Studentene skrev blant annet:

  • “Flink og utrolig engasjert lærer!”
  • «Svein er trolig en av de, om ikke den, beste foreleseren jeg har hatt.»
  • “Han har en evne til å formidle stoffet på en interessant og spennende måte, som gjør at man har lyst til å møte opp.”
  • «Dette er en mann som er engasjert. Han vil studentenes beste […]. Han er morsom og finner gode og relevante eksempler på pensum. Han får studentene aktivt med på diskusjon. IFI trenger flere som han, folk som har andre perspektiver enn det rent tekniske.»
  • “Han klarer å holde innholdet interessant til siste minutt – så interessant at vi gjerne kunne holdt på en time til. […] Med «den analytiske verktøykassen» har han klart å strukturere faget på en slik måte at det går en rød tråd gjennom hele semesteret som er lett å følge.”
  • “Alle forelesningene har vært svært interaktive. På starten av hver forelesning har Svein bedt oss komme med våre assosiasjoner til dagens tema, og begrunne det kort. Han kan ofte følge opp med gode kommentarer på hvorfor denne assosiasjonen er god – eller hvorfor studenten mente den kunne passe. Med dette skaper han en trygghet i rommet hvor ingen forslag er dårlige. Vi har også blitt involvert i å sette frister for innleveringer, eksamensdato og tema for omtrent halvparten av forelesningene.”
  • «Han har alltid humøret på topp, og tar hensyn til hva elevene ønsker å lære mer om.»

Vi i FUI er glade for at en foreleser gjør en ekstra innsats for å engasjere studentene og skape et godt læringsmiljø. Vi synes også det er veldig positivt at studentene aktivt blir involvert i undervisningen. Utfra nominasjonene og tilbakemeldingene er det liten tvil: Årets beste foreleser 2014 og vinneren av studentenes undervisningspris er Svein Hovde.

Svein Hovde skrev raskt følgende i en e-post til FUI (publisert med tillatelse):

Tusen takk for undervisningsprisen!

Det er en stor og uventet ære å få en slik utmerkelse. Jeg har undervist ved UiO nesten sammenhengende i snart 30 år. Det har absolutt vanket ros for undervisningen tidligere, men det å få denne anerkjennelsen er spesielt hyggelig og overraskende.

Som sosiolog på Institutt for informatikk spiller jeg faglig sett på «bortebane». Likevel har jeg hele tida oppfattet både kolleger og studentene ved IFI som svært hyggelige og interesserte i det jeg har å komme med. Derfor vil jeg via dere i fagutvalget takke studentene ved informatikk for den åpenhet og det engasjement de har vist for det faginnhold og de perspektiver jeg har introdusert gjennom emnet IT og samfunn.

Siden jeg er i slutten av mitt yrkesaktive liv som universitetslærer er dette både rørende og inspirerende for meg. Det er noe som forplikter, men som også gjør det lettere for meg å gå på de siste årene av min lærergjerning. Jeg håper å fortsatt oppleve at det å være lærer både innebærer at en er i en intensiv læreprosess og at en kan bidra med noe som vekker interesse og vinner gjenklang hos studentene.

Vi gratulerer!

PS: Husk at du som IFI-student nå (og i slutten av høstsemesteret) kan nominere din foreleser til undervisningsprisen 2015 gjennom kursevalueringen for hvert emne!