Allmøte

Fagutvalget ved Institutt for informatikk inviterer til allmøte, onsdag 16. september.

Her velges det inn nye studentrepresentanter til ulike utvalg ved Institutt for informatikk.

MAN TRENGER IKKE VÆRE MEDLEM AV FUI FOR Å VÆRE STUDENTREPRESENTANT I ET UTVALG, det eneste som kreves er at du er student ved Institutt for informatikk!

Alle er hjertelig velkomne til å delta, hvis du vil hjelpe dine medstudenter til en bedre studiehverdag er du hjertelig velkommen til å stille som representant i et av utvalgene. Alle studenter ved Institutt for informatikk har stemmerett og mulighet til å stille!

Det blir lett servering.

DAGSORDEN
Godkjenning av innkalling
Valg av referent og noen til å signere protokoll
Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av referat fra forrige allmøte

Valg av studentrepresentanter til styrer og utvalg