Generalforsamling mandag 14. september

Fagutvalget ved Institutt for informatikk inviterer til valgallmøte, også kalt generalforsamling, mandag 14. september kl 16.15 på rom Java.

Her velges det inn nye medlemmer til FUI.

Alle er hjertelig velkomne til å delta, hvis du vil hjelpe dine medstudenter til en bedre studiehverdag er du hjertelig velkommen til å stille som enten nytt medlem i FUI. Alle studenter ved Institutt for informatikk har stemmerett!

Det blir lett servering.

DAGSORDEN
Godkjenning av innkalling
Valg av referent og noen til å signere protokoll
Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av referat fra forrige valgallmøte

Presentasjon av Fagutvalget ved Institutt for informatikk (FUI)
Forslag til endringer i statuttene
Semesterrapport for våren 2015
Redegjørelse for regnskapet for våren 2015
Valg av studentrepresentanter til FUI