Generalforsamling for våren (valgallmøte)

Fagutvalget ved Institutt for informatikk inviterer til generalforsamling, tidligere kalt valgallmøte, torsdag 4. februar kl 16:15 i Java.

Her velges det inn nye medlemmer til FUI – vi ønsker deg som vil hjelpe dine medstudenter, forbedre studiehverdagen vår og forbedre undervisningstilbudet ved IFI!

Alle er hjertelig velkomne til å delta. Alle studenter ved Institutt for informatikk har stemmerett!
 
Det vil bli lett servering.
 
DAGSORDEN
Godkjenning av innkalling
Valg av referent
Valg av protokoll-skriver
Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av referat fra forrige valgallmøte
 
Presentasjon av Fagutvalget ved Institutt for informatikk (FUI)
Semesterrapport for høsten 2015
Redegjørelse for regnskapet for høsten 2015
Valg av nye medlemmer til FUI