Allmøte (valg av studentrepresentanter)

Fagutvalget ved Institutt for informatikk inviterer til allmøte, torsdag 11. februar kl 16:15 i rom Java .

Her velges det inn nye studentrepresentanter til ulike utvalg ved Institutt for informatikk. De ledige plassene er:

Instituttstyret (2 faste + 2 vara)

Undervisningsutvalget (2 vara)

Programrådet (2 faste + 2 vara)

Tilsettingsutvalget (1 fast + 1 vara)

Arbeidsmiljøutvalget (1 fast)

U3 (1 fast, 1 vara)

MAN TRENGER IKKE VÆRE MEDLEM AV FUI FOR Å VÆRE STUDENTREPRESENTANT I ET UTVALG, det eneste som kreves er at du er student ved Institutt for informatikk!

Alle er hjertelig velkomne til å delta, hvis du vil hjelpe dine medstudenter til en bedre studiehverdag er du hjertelig velkommen til å stille som representant i et av utvalgene. Alle studenter ved Institutt for informatikk har stemmerett og mulighet til å stille!

Det blir lett servering.

DAGSORDEN
Godkjenning av innkalling
Valg av referent og noen til å signere protokoll
Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av referat fra forrige allmøte

Valg av studentrepresentanter til styrer og utvalg

Du kan se oversikt over de ulike utvalgene her: http://fui.ifi.uio.no/?page_id=17