Generalforsamling 7. september

Fagutvalget ved Institutt for informatikk inviterer til generalforsamling, onsdag 7. september 2016 kl 16:15 i seminarrom Java.

Her velges det inn nye medlemmer til FUI – vi ønsker deg som vil hjelpe dine medstudenter, forbedre studiehverdagen vår og forbedre undervisningstilbudet ved IFI!

Alle er hjertelig velkomne til å delta. Alle studenter ved Institutt for informatikk har stemmerett!
Det vil bli lett servering.

DAGSORDEN
Godkjenning av innkalling
Valg av referent
Valg av protokoll-skriver
Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av referat fra forrige generalforsamling
Semesterrapport for våren 2016
Redegjørelse for regnskap våren 2016 og budsjett høsten 2017
Valg av nye medlemmer til FUI