FUI har holdt konstituerende møte for høstsemesteret

Onsdag 7. september avholdt FUI generalforsamling. Her ble 7 nye medlemmer valgt inn i FUI og 2 FUI-medlemmer gjenvalgt, i det det ble holdt valg om 9 av totalt 17 styreplasser. Se den oppdaterte medlemslisten her.

I dag fredag møttes det nye styret til konstituerende møte for høstsemesteret, der verv ble fordelt. Helga Nyrud fortsetter som leder av FUI, mens Hans Petter Taugbøl Kragseth er ny nestleder. Se den komplette oversikten over verv her.

Har du lyst til og være en stemme for studentene i styrer og utvalg på IFI? Kom på allmøtet på mandag, se under!