Generalforsamling 1. februar

Fagutvalget ved Institutt for informatikk inviterer til generalforsamling, onsdag 1. februar 2017 kl 16:15 i seminarrom Java.

Her velges det inn nye medlemmer til FUI – vi ønsker deg som vil hjelpe dine medstudenter, forbedre studiehverdagen vår og forbedre undervisningstilbudet ved IFI!

Alle er hjertelig velkomne til å delta. Alle studenter ved Institutt for informatikk har stemmerett!
Det vil bli lett servering.

DAGSORDEN
Godkjenning av innkalling
Valg av referent
Valg av protokoll-skriver
Godkjenning av dagsorden
Semesterrapport for høst 2016
Redegjørelse for regnskapet for høst 2016
Valg av nye medlemmer til FUI

Facebook-event for generalforsamlingen