FUI har hatt generalforsamling 25.januar

Fagutvalget ved Institutt for Informatikk har hatt generalforsamling den 25.januar og vi har fått nye studentrepresentanter. Du kan leser mer ved å gå inn på linken her. 

Vi har også fått inn fire nye medlemmer i FUI. Etter vårt første interne møte har alle styremedlemmer stilt seg til forskjellig verv. Du kan lese om hva vervene innebærer og kontaktinformasjon her.

FUI ser frem til en spennende, morsom og lærerik vår på Ifi!

Leder: Martine Hillevi Solberg

Nestleder: Jeanette Kirkerud

Sekretær: Ingen fast. Bytter på mellom medlemmene.

Økonomiansvarlig: Andreas Nyborg Hansen.

Undervisningsansvarlig: Marta Valentinsen

Kursevaluering:

 • Kari Elfrid Stamnes
 • Charlotte Krosby-Beck
 • Ingeborg Nes
 • Anja Gjerpe
 • Kristine Baluka Hein
 • Jarl Erik Cedergren
 • Madelen Berg Dalseth
 • Peter Norstein
 • Dennis Norheim

Bokskap:

 • Anja Gjerpe
 • Carl Magnus Lein
 • Andreas Nyborg Hansen

Webgruppen:

 • Kari Eldfrid Stamnes
 • Madelen Berg Dalseth

Public relations:

 • Preben Ødegård Aas
 • Jarl Erik Cedergren

Arrangementskomiteen:

 • Kari Elfrid Stamnes
 • Martine Hillevi Solberg

Studielaben:

 • Andreas Nyborg Hansen
 • Peter Norstein

Sosialkomiteen:

 • Charlotte Krosby-Beck
 • Ingeborg Nes
 • Carl-Magnus Lein

MNSU:

 • Peter Norstein