FUI har hatt generalforsamling 12. september

Fagutvalget ved Institutt for Informatikk har hatt generalforsamling den 12. september og vi har fått nye studentrepresentanter. Du kan leser mer ved å gå inn på linken her.

Vi har også fått inn flere nye medlemmer i FUI. Etter vårt første interne møte har alle styremedlemmer stilt seg til forskjellig verv. Du kan lese om hva vervene innebærer og kontaktinformasjon her.

Leder: Dennis Norheim

Nestleder: Jeanette Kirkerud

Sekretær: Elise Margarethe Lystad

Økonomiansvarlig: Karl Totland

Undervisningsansvarlig: Kari Eldfrid Stamnes

Kurskritikk-hjelper: Anja Gjerpe

Kurskritikk: Alle er med i denne gruppen

Bokskap:

 • Anja Gjerpe
 • Victoria Oh
 • Andreas Nyborg Hansen
 • Georg Magneshaugen

Webgruppen:

 • Karl Totland
 • Marcus Rosland Goplen
 • Tonje Røyeng

PR:

 • Elise Margarethe Lystad
 • Ingeborg Nes
 • Marcus Rosland Goplen

Arrangementskomiteen:

 • Tonje Røyeng
 • Victoria Oh
 • Georg Magneshaugen
 • Zixuan Liu

Studielaben:

 • Julie Eldøy
 • Henrik Lilleengen

Sosialkomiteen:

 • Henrik Lilleengen
 • Madelen Dalseth
 • Charlotte Krosby-Beck

MNSU:

 • Julie Eldøy