Arrangementer

Fagutvalget ved Informatikk arrangerer faglige kurs og seminarer for
studentene, som for eksempel INF1000-seminarer, forkurs i informatikk,
LaTeX-kurs, og lignende.