Forfatterarkiv: Erik Vesteraas

Allmøte for valg av studentrepresentanter 8. februar

Har du lyst til å
– være studentenes stemme i styrer og utvalg på IFI?
– ta del i små og store beslutninger som påvirker din og andres studiehverdag?
– få verdifull styreerfaring og innsikt i hvordan et stort institutt styres?

Fagutvalget ved institutt for informatikk inviterer til allmøte for å velge studentrepresentanter til instituttets styrer og utvalg, onsdag 8. februar 2017 kl. 16:15 i seminarrom Java.

Alle er hjertelig velkomne til å delta. Alle studenter ved Institutt for informatikk kan stille til valg, og stemme under valget.

DAGSORDEN:
Godkjenning av innkalling
Valg av referent og noen til å signere protokoll
Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av referat fra forrige allmøte
Valg av studentrepresentanter til styrer og utvalg

Det skal velges representanter til:
– Undervisningsutvalget (1 vara)
– Instituttstyret (2 faste, 2 vara)
– Programrådet for Informatikk (2 faste, 2 vara)
– Tilsettingsutvalget (1 fast, 1 vara)
– Arbeidsmiljøutvalget (1 fast, 1 vara)

Facebook-event for allmøtet

For liste over nåværende representanter se https://ififui.no/om-fui/studentrepresentanter/

————————–———————–

Fagutvalget ved Institutt for informatikk invites all students to an open meeting to select student representatives for boards and committees at the institute. The meeting will take place Wednesday February 8th 2017, 16:15 at seminar room Java.

Everyone is welcome and all students currently attending IFI holds the right to vote.

Generalforsamling 1. februar

Fagutvalget ved Institutt for informatikk inviterer til generalforsamling, onsdag 1. februar 2017 kl 16:15 i seminarrom Java.

Her velges det inn nye medlemmer til FUI – vi ønsker deg som vil hjelpe dine medstudenter, forbedre studiehverdagen vår og forbedre undervisningstilbudet ved IFI!

Alle er hjertelig velkomne til å delta. Alle studenter ved Institutt for informatikk har stemmerett!
Det vil bli lett servering.

DAGSORDEN
Godkjenning av innkalling
Valg av referent
Valg av protokoll-skriver
Godkjenning av dagsorden
Semesterrapport for høst 2016
Redegjørelse for regnskapet for høst 2016
Valg av nye medlemmer til FUI

Facebook-event for generalforsamlingen