Forfatterarkiv: haakomol

LaTeX-kurs!

FUI inviterer til LaTeX-kurs med Dag Langmyhr:

– Onsdag 30. mars for nybegynnere (16:15, Smalltalk), facebook-event
– Onsdag 6. april for viderekomne (16:15, Smalltalk), facebook-event

Nybegynnerkurset (30. mars) er et introduksjonskurs for deg som har lyst til å lære deg å bruke LaTeX.
LaTeX er et typesettingssystem som formaterer dokumenter for deg, slik at dokumentene får en fin og profesjonell look. Dette gjør at du kan konsentrere deg mer om innholdet.

Kurset for viderekomne (6. april) er et kurs for deg som har brukt LaTeX, men som har lyst til å lære enda mer. 

Studenter ved Matnat er også velkomne til å delta på kurset 🙂

Allmøte (valg av studentrepresentanter)

Fagutvalget ved Institutt for informatikk inviterer til allmøte, torsdag 11. februar kl 16:15 i rom Java .

Her velges det inn nye studentrepresentanter til ulike utvalg ved Institutt for informatikk. De ledige plassene er:

Instituttstyret (2 faste + 2 vara)

Undervisningsutvalget (2 vara)

Programrådet (2 faste + 2 vara)

Tilsettingsutvalget (1 fast + 1 vara)

Arbeidsmiljøutvalget (1 fast)

U3 (1 fast, 1 vara)

MAN TRENGER IKKE VÆRE MEDLEM AV FUI FOR Å VÆRE STUDENTREPRESENTANT I ET UTVALG, det eneste som kreves er at du er student ved Institutt for informatikk!

Alle er hjertelig velkomne til å delta, hvis du vil hjelpe dine medstudenter til en bedre studiehverdag er du hjertelig velkommen til å stille som representant i et av utvalgene. Alle studenter ved Institutt for informatikk har stemmerett og mulighet til å stille!

Det blir lett servering.

DAGSORDEN
Godkjenning av innkalling
Valg av referent og noen til å signere protokoll
Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av referat fra forrige allmøte

Valg av studentrepresentanter til styrer og utvalg

Du kan se oversikt over de ulike utvalgene her: http://fui.ifi.uio.no/?page_id=17

Generalforsamling for våren (valgallmøte)

Fagutvalget ved Institutt for informatikk inviterer til generalforsamling, tidligere kalt valgallmøte, torsdag 4. februar kl 16:15 i Java.

Her velges det inn nye medlemmer til FUI – vi ønsker deg som vil hjelpe dine medstudenter, forbedre studiehverdagen vår og forbedre undervisningstilbudet ved IFI!

Alle er hjertelig velkomne til å delta. Alle studenter ved Institutt for informatikk har stemmerett!
 
Det vil bli lett servering.
 
DAGSORDEN
Godkjenning av innkalling
Valg av referent
Valg av protokoll-skriver
Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av referat fra forrige valgallmøte
 
Presentasjon av Fagutvalget ved Institutt for informatikk (FUI)
Semesterrapport for høsten 2015
Redegjørelse for regnskapet for høsten 2015
Valg av nye medlemmer til FUI

 

 

INF1000-seminar

Vi arrangerer seminar for INF1000-studenter med fokus på oblig 7! Arrangementet foregår Lørdag 24. oktober, kl 11–17.

Påmelding kreveshttp://goo.gl/forms/CNzc2OblqM

Timeplan:
11.15 – 12.00 Forelesning v/ overraskelse
12.15 – 12:45 Tips til obligen v/ Henrik Løvold
12.45 – 15.00 Orakelhjelp på termstuene
15.00 – 16.00 Pizza
16:00 – 17:00 Orakelhjelp på termstuene

 

 

Generalforsamling

Fagutvalget ved Institutt for informatikk inviterer til valgallmøte, også kalt generalforsamling, mandag 14. september kl 16.15 på rom Java.

Her velges det inn nye medlemmer til FUI.

Alle er hjertelig velkomne til å delta, hvis du vil hjelpe dine medstudenter til en bedre studiehverdag er du hjertelig velkommen til å stille som enten nytt medlem i FUI. Alle studenter ved Institutt for informatikk har stemmerett!

Det blir lett servering.

DAGSORDEN
Godkjenning av innkalling
Valg av referent og noen til å signere protokoll
Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av referat fra forrige valgallmøte

Presentasjon av Fagutvalget ved Institutt for informatikk (FUI)
Forslag til endringer i statuttene
Semesterrapport for våren 2015
Redegjørelse for regnskapet for våren 2015
Valg av studentrepresentanter til FUI