Kategoriarkiv: fui-kk

Kursevaluering for våren 2016

Kursevalueringen for våren 2016 er publisert: https://www.mn.uio.no/ifi/livet-rundt-studiene/organisasjoner/fui-kk/kursevaluering/

Vi vil benytte anledningen til å oppfordre alle til å svare på høstens kursevaluering (Logg inn på https://nettskjema.uio.no/ for å se hvilke skjemaer du ikke har svart på). Nytt for i år er at de som kun tar eksamen kan svare det, og hoppe over alle spørsmålene om undervisning. Kursevalueringen er et viktig verktøy for IFI og FUI’s arbeid med å forbedre undervisningskvaliteten på instituttet. Den publiserte versjonen hjelper også andre studenter med å velge fag.

English:
The course evaluation for spring 2016 is now published: https://www.mn.uio.no/ifi/livet-rundt-studiene/organisasjoner/fui-kk/kursevaluering/

Please answer the course evaluation surveys you have received by e-mail for this semester’s courses. (Log in at https://nettskjema.uio.no/ to see what surveys you have not answered). This year we have added an option for those who are only taking the exam to skip questions about the lectures etc. The course evaluation is an important tool for IFI and FUI’s work to improve education quality at the department. The published version also helps other students pick elective courses.