Kursevaluering


Publisert kursevaluering

Her finner du den publiserte kursevalueringen. Logg inn med uio-brukernavn og passord.

For studenter

Kursevaluering gjøres på slutten av hvert semester for alle kursene på Ifi. Det sendes ut invitasjoner til alle studentene påmeldt hvert kurs. En oversikt over tilgjengelige skjemaer finnes på nettskjema.uio.no.

Nettskjema som brukes for å samle inn data er laget av USIT. Dette systemet garanterer anonymitet for de som svarer.

For kursansvarlige

Data fra kursevalueringen kan du finne her.

Alle kursansvarlige kan få tilgang til de innsamlede dataene for sine kurs. Hvis du ikke har tilgang til ditt kurs kan du få det ved å sende e-post til ke@ififui.no

Open Source

Den tekniske løsningen bak kursevalueringen er Open Source og finnes på github: https://github.com/fui/fui-kk Om du vil bidra kan du laste ned, prøve med eksempeldata og se på «Issues» hvor det trenges hjelp.