Bokskap

Fagutvalget ved Institutt for Informatikk tilbyr bokskap som studenter kan ta i bruk, disse finner du i 3. etasje i OJD.

Frister

Betaling: Skap som ikke er betalt innen fristen, vil klippes og tømmes i løpet av én uke.

  • Høstsemester: 1. september
  • Vårsemester: 1. februar

Rydding: Skap skal være tømt og klare for nye brukere i slutten av hvert semester.

  • Høstsemester: 15. januar
  • Vårsemester: 15. august

Vennligst forlat skapet i samme stand som da du mottok det.

Tømming av skap

Er skapet ditt klippet og tømt for innhold, kan du kontakte FUI for å få tilbake innholdet mot et gebyr på kr. 50,-

For mer informasjon om bokskap, se fullstendig reglement her.