Bokskapregistrering

Fremgangsmåte ved tildeling og leie av bokskap

  1. Student med rett til leie tar i bruk sin rett ved å okkupere et skap.
  2. Studenten må deretter betale leie med Vipps eller med kontant.
  3. Hvis studenten betaler med Vipps, gjøres følgende: Send 30,- kr til nr. 12264 med skapnummer og brukernavn i tekstfeltet, formatert eksempelvis slik: “3010 olanord”. Hvis formateringen ikke er slik, er betalingen ugyldig.
  4. Hvis studenten betaler med kontant, må de komme innom FUI sitt kontor innenfor åpningstidene som står på Facebook. Studenten må da ha med 30,- kr. Vi veksler ikke.
  5. Studenten må selv sørge for at tidsfrister o.l. blir overholdt. Dvs. at FUI har rett til å sjekke over bokskapene samme dag eller dagen etter for så å klippe skap som ikke er registrert. Registreringen skjer i en liste som er alltid oppdatert.

Registrering og betaling må være fullført innen 1. februar 2017. Etter da vil FUI klippe skap som ikke er registrert og betalt – se reglement.

Skapet er IKKE registrert på studenten før leien er betalt. Betal så fort som mulig etter du har okkupert et skap.