Om FUI

Fagutvalget ved Institutt for informatikk (FUI) er informatikkstudentenes eget organ, og skal
fungere som et bindeledd mellom studentene, instituttet og universitetet forøvrig. FUI har mellom 7 og 17 medlemmer, og møtes som regel en gang i måneden. Medlemmene velges på et valgallmøte for instituttets studenter i begynnelsen av hvert semester.

Fagutvalget har noen faste oppgaver og arbeider ellers med saker studentene ved instituttet ønsker å ta opp. Blant de faste oppgavene er plassfordeling på lesesalene, administrasjon av bokskap, kursevaluering på nett og representasjon i styrer og utvalg.

  • Fagutvalget ved Institutt for informatikk jobber til enhver tid med å forbedre studiehverdagen til studentene ved instituttet.
  • Kontakt oss hvis du har fag/studie-relaterte problemer, f.eks. urettferdige obligfrister, dårlige kurs, eller bare detaljer rundt kurs som du ønsker å forbedre. Vi behandler alle saker anonymt med mindre du ønsker noe annet.
  • Vi har medlemmer i de fleste styrer og utvalg inkludert Undervisningsutvalget og Instituttstyret.
  • Gjennom faste møter med undervisningsleder på instituttet, får vi vite det meste som foregår på instituttet til enhver tid.
  • Vi har medlemmer fra mange ulike studieprogrammer, og i mange ulike stadier i utdannelsen.
  • Hvert semester utarbeider vi instituttets kursevalueringsrapport, og gjennom det arbeidet får vi full oversikt over kvaliteten på alle kurs hvor studenter har tatt seg tid til å bidra med sin mening.

Hovedvirksomhet

Bokskap

Fagutvalget ved Institutt for Informatikk tilbyr bokskap som studenter kan ta i bruk, disse finner du i 3. etasje i OJD.

Kursevaluering

Kursevaluering (KK) gjøres på slutten av hvert semester for alle kursene på Ifi. Det sendes ut invitasjoner til alle studentene påmeldt hvert kurs. En oversikt over tilgjengelige skjemaer finnes på nettskjema.uio.no

Nettskjema som brukes for å samle inn data er laget av USIT. Dette systemet garanterer anonymitet for de som svarer.