Studentrepresentanter

Studentrepresentanter til de fleste utvalg ved Ifi velges på Valgallmøtet i begynnelsen av høstsemesteret. Her finner du studentrepresentanter organisert etter hvilke utvalg de sitter i.

UiO-brukernavnet står i parantes etter representantens navn. Ønsker du å kontakte en studentrepresentant direkte kan du sende epost til <brukernavn>@ulrik.uio.no.

Instituttstyret

 • Martine Hillevi Solberg (marhso) (V17+H17)
 • Nikolas Papaioannou (nikolasp) (V17+H17)
 • Vara: Anna Maria Bukalska (annambu) (V17+H17)
 • Vara: Tor Jan Derek Berstad (tjbersta) (V17+H17)

Undervisningsutvalget

 • Bjørn Ivar Teigen (bjornite) (H16+V17)
 • Ole Herman Scumacher Elgesem (olehelg) (H16+V17)
 • Martine Hillevi Solberg (marhso) (V17+H17)
 • Vara: Mori Diakite (morid) (H16+V17)
 • Vara: Hans-Petter Taugbøl Kragset (hpkragse) (H16+V17)
 • Vara: Eskil Helgesen Schjølberg (eskilhs) (V17+H17)

Programrådet for Informatikk

 • Hans-petter Taugbøl Kragset (hpkragse) (V17+H17)
 • Sivert Frang Lunsæter (sivertfl) (V17+H17)
 • Vara: Tor Jan Derek Berstad (tjbersta) (V17+H17)
 • Vara: Martine Hillevi Solberg (marhso) (V17+H17)

Tilsettingsutvalget

 • Martine Hillevi Solberg (marhso) (V17+H17)
 • Vara: Sivert Frang Lunsæter (sivertfl) (V17+H17)

Arbeidsmiljøutvalget

 • Tor Jan Derek Berstad (tjbersta) (V17+H17)
 • Vara: Ledig