Verv

Vervene i FUI fordeles mellom medlemmene på det konstituerende møtet som holdes etter allmøtet/valgallmøtet. Samme person kan godt bidra med flere verv (f.eks. være både med i PR og arrangementskomiteen). I tillegg til vervene i selve Fagutvalget er det vanlig at medlemmene sitter som studentrepresentanter i ulike styrer og utvalg ved Institutt for informatikk.

Følgende verv gjelder høsten 2018.

Leder

Leder forbereder sakslister, leder FUI-møtene, og påser at de andre medlemmene utfører vervene sine.

 • Dennis Norheim (dennisno)

Nestleder

Nestleder stepper inn for leder ved leders fravær, og hjelper til i de andre gruppene når det trengs.

 • Jeanette Kirkerud (jeanetki)

Sekretær

Sekretær skriver referat fra FUIs møter.

 • Elise Margarethe Lystad (elisemly)

Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig disponerer FUI sin konto og fører regnskap for semesteret.

 • Karl Hole Totland (karlhto)

Undervisningsansvarlig

Undervisningsansvarlig er bindeleddet mellom studentene og instituttet når det gjelder spørsmål om kvalitet på undervisning. Undervisningsansvarlig sitter i Undervisningsutvalget, og leder kursevalueringen.

 • Kari Elfrid Stamnes (kariesta)

Kursevaluering

Kursevaluering er en viktig tradisjon ved Ifi. Ved slutten av hvert semester gjør FUI en evaluering av alle kurs som går på Ifi, hvor evalueringene gis videre til de faglærere slik at de enten får sin fortjente ros, eller muligheten til å forbedre emnet.

Per 2018 er alle styremedlemmer med på kursevaluering.

Bokskap

Fagutvalget administrerer bokskap og kollokvierom ved Ifi. Reglementet for disse er beskrevet her. Ansvaret består i å sørge for at bruk av bokskap og kollokvierom foregår i henhold til reglementet.

 • Anja Gjerpe (anjamg)
 • Andreas Nyborg Hansen (andrnha)
 • Victoria Oh (victooh)
 • Georg Magneshaugen (georgmag)

Webgruppen

 • Karl Hole Totland (karlhto)
 • Marcus Rosland Goplen (marcusrg)
 • Henrik Lilleengen (henrilil)

Public relations

PR-gruppa har ansvar for å reklamere for FUI sine arrangementer. Ansvaret
innebærer å lage plakater i forkant av arrangementer, henge opp plakatene på
egnede steder i henhold til hvor Ifi-studenter ferdes. Videre innebærer det
å informere om aktuelle arrangementer på forelesninger.

 • Elise Margarethe Lystad (elisemly)
 • Ingeborg Storesund Nes (ingebosn)
 • Marcus Rosland Goplen (marcusrg)

Arrangementskomiteen

Medlemmene i arrangementskomiteen har ansvaret for arrangementer som f.eks IN1000 seminaret, Informatikk-forkurset, LaTeX-kurs, o.l.

 • Tonje Røyeng (tonjro)
 • Victoria Oh (victooh)
 • Georg Magneshaugen (georgmag)
 • Zixuan Liu (zixuanl)

Studielaben

 • Julie Eldøy (julieeld)
 • Henrik Lilleengen (henrilil)

Sosialkomiteen

 • Charlotte Krosby-Beck (charlkro)
 • Tonje Røyeng (tonjro)
 • Madelen Berg Dalseth (madelend)

MNSU

 • Julie Eldøy (julieeld)