FUI har hatt allmøte den 14.september

Fagutvalget ved Institutt for Informatikk har hatt allmøte den 14.september og vi har fått nye studentrepresentanter. Du kan leser mer ved å gå inn på linken her. 

Etter vår første internt møte alle styremedlemmer har stilt seg til forskjellig verv. Du kan lese om hva vervene innebærer og kontaktinformasjon her.

Leder: Preben Ødegård Aas

Nestleder: Martine Hillevi Solberg

Sekretær: Peter Norstein (peterno)

Økonomiansvarlig: Andreas Nyborg Hansen, Peter Norstein stiller gjerne til FU-møter

Undervisningsansvarlig: Marta Valentinsen

Kursevaluering:

 • Nikolas Papaioannou
 • Jeanette Kirkerud
 • Anna Maria Bukalska
 • Dawood Ahmad
 • Kristine Baluka Hein
 • Jarl Erik Cedergren
 • Anja Gjerpe
 • Tor Jan Derek Berstad
 • Ole Petter Orhagen
 • Dennis Norheim

Bokskap:

 • Sivert Frang Lunsæter
 • Peter Norstein
 • Andreas Nyborg Hansen

Webgruppen:

 • Ole Petter Orhagen
 • Anna Maria Bukalska
 • Dawood Ahmad

Public relations:

 • Anna Maria Bukalska
 • Jarl Erik Cedergren

Arrangementskomiteen:

 • Sivert Frang Lunsæter
 • Anja Gjerpe

Studielaben:

 • Peter Norstein
 • Dennis Norheim

Sosialkomiteen:

 • Emir Zamwa
 • Jeanette Kirkerud
 • Carl-Magnus Lein
 • Sivert Frang Lunsæter

MNSU:

 • Dawood Ahmad

Høstens generalforsamling tor 7. sept

Har du lyst til å gjøre IFI til et enda bedre sted å studere? FUI inviterer alle IFI-studenter til generalforsamling torsdag 7. september kl 16.15 i rom C midt i 3. etasje i Ole-Johan Dahls hus.

Kom for å bare høre hva FUI driver med, eller for å stille til valg og bli med i en spennende studentforening! Ny leder skal velges, og nye styremedlemmer skal velges inn.

Dagsorden

Referat fra vårens generalforsamling

Facebook-event

Vi sees!

Allmøte for valg av studentrepresentanter 8. februar

Har du lyst til å
– være studentenes stemme i styrer og utvalg på IFI?
– ta del i små og store beslutninger som påvirker din og andres studiehverdag?
– få verdifull styreerfaring og innsikt i hvordan et stort institutt styres?

Fagutvalget ved institutt for informatikk inviterer til allmøte for å velge studentrepresentanter til instituttets styrer og utvalg, onsdag 8. februar 2017 kl. 16:15 i seminarrom Java.

Alle er hjertelig velkomne til å delta. Alle studenter ved Institutt for informatikk kan stille til valg, og stemme under valget.

DAGSORDEN:
Godkjenning av innkalling
Valg av referent og noen til å signere protokoll
Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av referat fra forrige allmøte
Valg av studentrepresentanter til styrer og utvalg

Det skal velges representanter til:
– Undervisningsutvalget (1 vara)
– Instituttstyret (2 faste, 2 vara)
– Programrådet for Informatikk (2 faste, 2 vara)
– Tilsettingsutvalget (1 fast, 1 vara)
– Arbeidsmiljøutvalget (1 fast, 1 vara)

Facebook-event for allmøtet

For liste over nåværende representanter se https://ififui.no/om-fui/studentrepresentanter/

————————–———————–

Fagutvalget ved Institutt for informatikk invites all students to an open meeting to select student representatives for boards and committees at the institute. The meeting will take place Wednesday February 8th 2017, 16:15 at seminar room Java.

Everyone is welcome and all students currently attending IFI holds the right to vote.

Generalforsamling 1. februar

Fagutvalget ved Institutt for informatikk inviterer til generalforsamling, onsdag 1. februar 2017 kl 16:15 i seminarrom Java.

Her velges det inn nye medlemmer til FUI – vi ønsker deg som vil hjelpe dine medstudenter, forbedre studiehverdagen vår og forbedre undervisningstilbudet ved IFI!

Alle er hjertelig velkomne til å delta. Alle studenter ved Institutt for informatikk har stemmerett!
Det vil bli lett servering.

DAGSORDEN
Godkjenning av innkalling
Valg av referent
Valg av protokoll-skriver
Godkjenning av dagsorden
Semesterrapport for høst 2016
Redegjørelse for regnskapet for høst 2016
Valg av nye medlemmer til FUI

Facebook-event for generalforsamlingen

Kursevaluering for våren 2016

Kursevalueringen for våren 2016 er publisert: https://www.mn.uio.no/ifi/livet-rundt-studiene/organisasjoner/fui-kk/kursevaluering/

Vi vil benytte anledningen til å oppfordre alle til å svare på høstens kursevaluering (Logg inn på https://nettskjema.uio.no/ for å se hvilke skjemaer du ikke har svart på). Nytt for i år er at de som kun tar eksamen kan svare det, og hoppe over alle spørsmålene om undervisning. Kursevalueringen er et viktig verktøy for IFI og FUI’s arbeid med å forbedre undervisningskvaliteten på instituttet. Den publiserte versjonen hjelper også andre studenter med å velge fag.

English:
The course evaluation for spring 2016 is now published: https://www.mn.uio.no/ifi/livet-rundt-studiene/organisasjoner/fui-kk/kursevaluering/

Please answer the course evaluation surveys you have received by e-mail for this semester’s courses. (Log in at https://nettskjema.uio.no/ to see what surveys you have not answered). This year we have added an option for those who are only taking the exam to skip questions about the lectures etc. The course evaluation is an important tool for IFI and FUI’s work to improve education quality at the department. The published version also helps other students pick elective courses.