FUI har holdt konstituerende møte for høstsemesteret

Onsdag 7. september avholdt FUI generalforsamling. Her ble 7 nye medlemmer valgt inn i FUI og 2 FUI-medlemmer gjenvalgt, i det det ble holdt valg om 9 av totalt 17 styreplasser. Se den oppdaterte medlemslisten her.

I dag fredag møttes det nye styret til konstituerende møte for høstsemesteret, der verv ble fordelt. Helga Nyrud fortsetter som leder av FUI, mens Hans Petter Taugbøl Kragseth er ny nestleder. Se den komplette oversikten over verv her.

Har du lyst til og være en stemme for studentene i styrer og utvalg på IFI? Kom på allmøtet på mandag, se under!

Allmøte (valg av studentrepresentanter)

Har du lyst til å

  • være studentenes stemme i styrer og utvalg på IFI?
  • ta del i små og store beslutninger som påvirker din og andres studiehverdag?
  • få verdifull styreerfaring og innsikt i hvordan et stort institutt styres?

Fagutvalget ved institutt for informatikk inviterer til allmøte for å velge studentrepresentanter til instituttets styrer og utvalg, mandag 19. september 2016 kl. 16:15 i seminarrom Java.

Alle er hjertelig velkomne til å delta. Alle studenter ved Institutt for informatikk kan stille til valg, og stemme under valget.

DAGSORDEN:
Godkjenning av innkalling
Valg av referent og noen til å signere protokoll
Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av referat fra forrige allmøte
Valg av studentrepresentanter til styrer og utvalg

Det skal velges representanter til:
Undervisningsutvalget (3 faste, 2 vara)
Instituttstyret (1 vara)
Programrådet for Informatikk (1 vara)
Tilsettingsutvalget (1 vara)
U3 – Undervisningsutvalget ved Unik (1 fast, 1 vara)

For liste over nåværende representanter se http://ififui.no/om-fui/studentrepresentanter/

————————–———————–

Fagutvalget ved Institutt for informatikk invites all students to an open meeting to select student representatives for boards and committees at the institute. The meeting will take place monday September 19th 2016, 16:15 at seminar room Java.

Everyone is welcome and all students currently attending IFI holds the right to vote.

Generalforsamling 7. september

Fagutvalget ved Institutt for informatikk inviterer til generalforsamling, onsdag 7. september 2016 kl 16:15 i seminarrom Java.

Her velges det inn nye medlemmer til FUI – vi ønsker deg som vil hjelpe dine medstudenter, forbedre studiehverdagen vår og forbedre undervisningstilbudet ved IFI!

Alle er hjertelig velkomne til å delta. Alle studenter ved Institutt for informatikk har stemmerett!
Det vil bli lett servering.

DAGSORDEN
Godkjenning av innkalling
Valg av referent
Valg av protokoll-skriver
Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av referat fra forrige generalforsamling
Semesterrapport for våren 2016
Redegjørelse for regnskap våren 2016 og budsjett høsten 2017
Valg av nye medlemmer til FUI

LaTeX-kurs!

FUI inviterer til LaTeX-kurs med Dag Langmyhr:

– Onsdag 30. mars for nybegynnere (16:15, Smalltalk), facebook-event
– Onsdag 6. april for viderekomne (16:15, Smalltalk), facebook-event

Nybegynnerkurset (30. mars) er et introduksjonskurs for deg som har lyst til å lære deg å bruke LaTeX.
LaTeX er et typesettingssystem som formaterer dokumenter for deg, slik at dokumentene får en fin og profesjonell look. Dette gjør at du kan konsentrere deg mer om innholdet.

Kurset for viderekomne (6. april) er et kurs for deg som har brukt LaTeX, men som har lyst til å lære enda mer. 

Studenter ved Matnat er også velkomne til å delta på kurset 🙂