2019-05-02 Referat

Saksliste for styremøte den 02. Mai 2019 kl 09:15 på SCHEME

Formaliteter

Godkjenning av referat

Godkjent

Godkjenning av dagsorden

Godkjent

Orienteringssaker

02/05/2019: Møter og gjort siden sist

 • Lederpar: Snakket med Kristin (en av dem) og nå er en sak lagt død. Ikke skjedd noe spennende, ifølge leder.
 • Bokskap: Snart rydding.
 • KK: Rapporten er ferdig og kursevalueringsskjema er publisert.
 • Web: Ny nettside! Eneste problemet fra forrige møte er pikselert logo.
 • PR: Lagt ut noe på facebook.
 • Sosialt: Har snakket litt, vil få til litt grilling. I løpet av sommeren.
 • MNSU: Det har vært STUT-møte. Besøk av Lied-utvalget. Ser på struktur i vgs og hvordan den kan endres for å gjøre studentene mer rustet for universitetet, særlig mtp realfag. Vil ha færre fag med mer dybde, slippe naturfag hvis du går realfag etc etc. Sett på tiltak for frafall. Knut er opptatt av å differensiere tallene, og se på grunnene til at folk ikke fullfører grader (har bare planlagt å gå et år, byttet linje underveis, etc). Diskutert mulighet for å fjerne 120-mulighet fordi folk tar avanserte kjemifag uten å være forberedt på HMS. Dermed blir det noen unntak fra 120-regelen, for å etterkomme sikkerhetskrav. Snakket om sensorveiledning og at det skal være et krav om dette i alle fag. Instituttene sier det ikke følges opp men at de "regner med" det gjennomføres. Kanskje FUI kan se på hvordan vi kan videreformidle dette til studentene. MNSU sine møter blir sannsynligvis flyttet.
 • Arrangement: Sendt avgårde noe til Kristin og venter på tilbakemelding. Skal ha et nytt møte fordi fadderstyret trenger dag og tid på forkurset. Vi venter i spenning.
 • Annet:

Diskusjonssaker

Sak 81/2019: Handlingsplan IFI

 • Møtet 09.05 blir med Utdanningsleder om handlingsplanen. Se mail!

Har vi noen innspill?

Det blir påpekt at det kan være utfordrende å definere hva som ligger i "god bruk av studentenes tid". Utdanningsleder vil ta en omgang og se på obligatoriske innleveringer, fordi i enkelte fag er oblig noe man gjør for å bestå og ikke for å lære. Dette er nok relevant for studentenes tid.

Nevnes at det pedagogiske aspektet i undervisning er savnet, så det kan være en ide å sette fokus på dette. Hvis for eksempel kursevalueringen viser at f.eks. forelesning ikke fungerer, så burde det brukes ressurser på dette og ikke at det bare blir liggende dødt.

Med økningen i studentmassen er det ikke nok plass til alle studentene lenger. Noe å tenke på.

Noen vil også høre hva IFI tenker om å få til mindre frafall. Det er særlig et problem på digøk fordi mange faller av kjapt og det er få plasser i utgangspunktet.

Det nevnes at årsenheten har et løp som tilsvarer første året på design. Årsenheten krever R1, det gjør ikke første året på design. Er dette lurt?

Det er spørsmål om hvordan instituttet skal forbedre samarbeidet for bachelor- og masteropplegg som administreres av andre institutter.

Oppsummering

Sak 82/2019: Eventuelt

 • IN2000.
 • Hva slags info kan man putte på nettsiden ang. Studentliv på ifi?

02/05/2019: Avslutningsvis

 • Lederpar:
 • Bokskap: Rydde litt.
 • KK: UU-møte neste uke.
 • Web:
 • PR: Lage promoteringsmateriale.
 • Sosialt: Kari foreslo et quizlag til neste ukes quiz.
 • MNSU: Møte på onsdag. MNSU-møte, usikkert når.
 • Arrangement: Møte med administrasjonen. Avklare tid osv.
 • Annet: