2019-09-16 Referat

Fagutvalget ved Institutt for informatikk

Referat fra styremøte den 16. September 2019 kl 09:15 på SCHEME

Formaliteter

Godkjenning av referat

 • Ikke godkjent, ikke tilgjengelig.

Godkjenning av dagsorden

 • Litt sen, godkjent.

Orienteringssaker

Sak 96/2019: Møter og gjort siden sist

 • Lederpar

 • Hatt generalforsamling, må få inn minst 1 til .

 • KE

 • Rådata tilgjengelig for forelesere.

 • MNSU
  • Hatt møte. Trenger en vara for neste møte.
 • Annet?

Sak 97/2019: Intro og tilganger

 • Slack: hovedkanal for kommunikasjon
 • En representant på hvert møte skal skrive et kort referat
 • Dobbeltsjekke at alle har tilgang til drive.

Sak 98/2019: KE-kveld

 • Doodle kommer senere.
 • Viktig at alle deltar. Kan hende alle må gjøre litt mer.
 • Planlegger å ha en kveld for skriving og en kveld korrekturlesning.

Sak 99/2019: Fangene på fortet

 • Onsdag 25/9
 • Anbefaler alle å komme!

Diskusjonssaker

Sak 100/2019: Valg av interne verv i FUI

 • Økonomiansvarlig (1)
  • Ansvarlig for økonomiet (at vi får penger og gir ut penger) det kommende semesteret.
  • Skyver økonomiansvarlig til neste møte.
 • Undervisningsansvarlig (1)
  • Betalt verv. Ansvar for emneevaluering.
  • Tonje stiller. Valgt inn ved akklamasjon.
 • KE-hjelper (1)
  • Undervisningsansvarlig sin høyre hånd.
  • Burhan stiller. Valgt inn ved akklamasjon.
 • Bokskap (2-3)
  • Ansvar for klipping, uthenting av innhold osv. Burhan stiller. Julie stiller. Begge valgt inn ved akklamasjon.
 • MNSU (1)
  • Møter på MNSU sine møter (annenhver uke, også workshops annenhver uke man kan møte på)
  • Julie stiller. Julie valgt inn ved akklamasjon.
 • MNSU vara (1)
  • Bjørn stiller. Bjørn valgt inn ved akklamasjon.
 • Web (2-3)
  • Kari og Bjørn stiller. Begge valgt inn ved akklamasjon.
 • PR (2-3)
  • Ansvar for plakater, sette igang stands osv.
  • Skyver PR til neste møte.
 • Arrangement (3-4)
  • Ansvar for IN1000-seminar.
  • Bjørn stiller. Bjørn valgt inn ved akklamasjon.
  • Skyver resten av posisjonene til neste møte.
 • Sosialt (2-3)
  • Arrangere hyttetur osv.
  • Jeanette stiller. Jeanette valgt inn ved akklamasjon.
  • Skyver resten av posisjonene til neste møte.
 • Referent (1)
  • Hvis det ikke blir valgt en referent, går det på rundgang.
  • Julie stiller (men ikke prøv å kritiser). Julie valgt inn ved akklamasjon.
 • Totalt: 13 - 19 verv

Sak 101/2019: Valg av vara studentrepresentant instituttstyre kvinnelig

Julie stiller. Julie blir valgt inn enstemmig.

Oppsummering

Sak 101/2019: Eventuelt

 • Trenger noen fødselsnummer.
 • REALkarriere:
  • Karriere og nettverksdag (neste arrangement i februar 2020). Trenger en ny leder. Si ifra om vi vet om noen som er gira :)

2019: Avslutningsvis

 • Hva hver gruppe skal gjøre til neste gang
 • Alle gruppene som har mer enn et medlem, avtaler et møte.