2019-10-14 Referat

Fagutvalget ved Institutt for informatikk

Saksliste for styremøte den 14. Oktober 2019 kl 08:15 på AWK

Tilstede: Dennis, Buhran, Tonje, Jonas, Ingeborg (7 min sein), Julie (11 min sein), Bjørn (17 min sein).

Formaliteter

Godkjenning av referat

Godkjent

Godkjenning av dagsorden

Godkjent

Orienteringssaker

14/10/2019: Møter og gjort siden sist

 • Lederpar
  • Veldig lite. Svart på litt mail.
 • Bokskap
  • Delegert arbeidet videre. Julie og Dennis klipte alle bokskap i 7. Har svart på litt mail.
 • KK
  • Tonje har korrekturlest. Ingen andre har korrekturlest. Trenger litt hjelp. FUI må steppe opp og korrekturlese!
 • Web
  • Ikke tilstede.
 • PR
  • Ny roll-up står på kontoret. PR er oppdatert.
 • Sosialt
  • Skal ha møte på torsdag. Jeanette skal lage doodle, tenker å dra på restaurant.
 • MNSU
  • Har hatt et møte: diskuterte hvordan MNSU skal fungere framover. Antall medlemmer, kommunikasjon med andre fagutvalg. Skal MNSU ha mer kontroll på fagutvalgene? Forskjellig praksis på instituttene, må kanskje terpe litt.

Forslag fra Julie: lage oversikt over hvilke saker man har diskutert, og hva man har konkludert med og funnet ut av. Sånn at samme saker slipper å bli diskutert igjen ved nye styrer, og både i MNSU og IFI.

MNSU har også diskutert honorarer. Hvordan skal arbeidsfordeling skje mellom medlemmer fra fagutvalgene og medlemmer som bare er medlem av MNSU?

 • Arrangement
  • Ikke noe nytt siden sist.
 • Annet?
  • Jonas har betalt de som FUI skylder penger.
   • Har også fått kontroll på alt innen økonomi.

Diskusjonssaker

Sak 106/2019: FU-søknader

Styret ser over søknadene som har kommet inn:

 • IFI-galla: støtter.
 • Defi: støtter. Heier på workshop.
 • Digitus: en del av postene har blitt søkt om og godkjent tidligere. Ønsker revidert søknad.
 • Mikro: støtter.
 • List: støtter. Liker godt Vårfag Q&A-arrangementet. Noe andre linjeforeninger kan tenkte på. Men, støtter ikke kaffekanne, bruk frie midler på dette. Litt dumt med ettersøking og delt søknad om semesterstøtte.
 • Ifi-ordenen: støtter.
 • Støtter mistillitsforslag. Hvis foreningen er død er det ikke noen vits i at den har stemmerett.
 • Skal være regnskapskontroll. Dette skal gå fint for oss.

Ønske om bedre retningslinjer for søknader til FU. Ev. et kurs for nye økonomiansvarlige. Ev. at FU ser kjapt over søknadene når de kommer inn for å sortere ut de største og enkleste feilene. Også fint å minne på at man skal søke om penger før arrangementer. Mange ettersøker om en del, det burde ikke bli standard prosedyre.

Oppsummering

Sak 107/2019: Eventuelt

 • PR: Finne ut om slides på skjermer med "Hei, har du et problem, snakk med oss" og "Lurer du på hvilke fag du skal ta til våren? Sjekk kursevaluering". Se til at de er oppe og går hele tida.
 • MNSU: realistlista ønsker å få til et fotgjengerfelt i svingen før brua mellom forskningsparken og blindern. Vil FUI støtte dette? Absolutt!!

14/10/2019: Avslutningsvis

 • Hva hver gruppe skal gjøre til neste gang

Lederpar:

 • Møte med Ellen og Ragnhild på fredag blir flytta til mandag, etter neste møte.
 • UU-møte, 21. Nov.

Bokskap:

 • Svare på mail
 • Levere ut ting

KK:

 • Korrekturlese
 • Sende ut påminnelse til faglærer
 • Lage skjema for neste semester

Web:

 • Legge ut referat på nettsida
 • Ordne med mailinglister
 • Se på foreningskontorliste
 • Oppdatere representantlister, de nye vervene.

PR:

 • Skal legge ut slides på skjermen.

Sosialt:

 • Arrangere styremiddag, finne dato for det.

MNSU:

 • Arbeidsforum tirsdag 15.
 • Møte neste uke.

Arrangement:

 • Komme igang med IN1000-seminar.

Møtet hevet kl. 09.02