2019-11-04 Referat

Fagutvalget ved Institutt for informatikk

Referat for styremøte den 04. November 2019 kl 08:15 på AWK

Formaliteter

Godkjenning av referat

[…]

Godkjenning av dagsorden

[…]

Orienteringssaker

04/11/2019: Møter og gjort siden sist

 • Lederpar
  • Møte med Ellen og Ragnhild.
  • Masterinnleveringsfristen 1. Februar og 1. August faller fra (må søke om nye frister). Fristene 1. Mai og 1. November flyttes til 15.
  • Får stativer til pizzesker.
 • Bokskap
  • Til neste semester burde vi sende ut mail til faggruppene og gi enda mer beskjed. Eksempelvis lapper i 4. Etasje.
 • KK
  • Publisert skjemaer for dette semesteret. Snart ferdig med rapporten.
 • Web

 • PR

 • Sosialt

 • MNSU
  • Hatt allmøte. Fått ny leder Legger ut referat på slack.
 • Arrangement
  • Neste fredag blir det IN1000 seminar.
 • Annet?

Diskusjonssaker

Sak 110/2019: Utsettelse obliger.

 • Tre virkedager, ikke tre dager.
 • Trenger noen til å hjelpe å sende sak til UU.
 • I hovedsak tilfeller der man får failed på oblig og ny frist, ikke ved utsettelse pga sykdsom.

Oppsummering

Sak 111/2019: Eventuelt

 • Likestillingsråd
 • Trenger de studenter nå, eller kan det vente til allmøte?
 • Ole stiller som nytt medlem.
 • Avstemning: enstemmig vedtatt.
 • Blir valgt inn i bokskap og PR.

04/11/2019: Avslutningsvis

Hva hver gruppe skal gjøre til neste gang

 • Lederpar: Purre på strykprosent og gjennomsnittskarakter på kursevalueringssiden. Sjekke opp resten av sakene.
 • Bokskap: Rydde i bokser
 • KE: Gjøre ferdig rapporten
 • Web: Legge ut dagens referat
 • Sosialt: Snakke om styremiddag.
 • MNSU: Møte i dag.
 • Arrangement: Skal opprette FB-arrangement.

Møte hevet 08.56