2019-11-11 Referat

Fagutvalget ved Institutt for informatikk

Saksliste for styremøte den 11. November 2019 kl 08:15 på AWK

Formaliteter

Godkjenning av referat

Godkjent uten innvendinger.

Godkjenning av dagsorden

Godkjent uten innvendinger.

Orienteringssaker

Møter og gjort siden sist

 • Lederpar
  • Sendt mail til Ragnhild om frist for oblig. Viser seg at det ble tatt opp for ca et år siden, og at det allerede har blitt godkjent, men ikke fulgt opp. Skal iverksettes fra vårsemesteret.
 • Bokskap
  • Har prøvd å rydde kontoret, men trenger mer plass. Skal ta kontakt med admin og høre om vi kan får mer lagringsplass.
 • KK
  • Rapporten er ferdig!
 • Web
  • Påmelding til IN1000seminar.
 • PR
  • Fått opp plakat på skjerm.
 • Sosialt
  • Styremiddag i morgen.
 • MNSU
  • Husk Freialand med MNSU.
 • Arrangement
  • IN1000 seminar til helgen.
 • Annet?
  • Representanten til instituttstyret har trukket seg (mannlig). Dennis stepper inn fram til neste allmøte.

Diskusjonssaker

Sak 112/2019: FU-søknader

 • https://fordelingsutvalget.org/posts/2019/2019-11-19-Tredje_m%C3%B8te_h%C3%B8st
 • Digitus: Søknaden godkjennes med kommentar om at ettersøknad ikke er ønskelig.
 • Defi: Søknaden godkjennes med kommentar om at ettersøknad ikke er ønskelig og spørsmål om frie midler kunne blitt brukt istedenfor.
 • VIFI (Volleyball) Koster en ball virkelig 600 kr? Burde ha en egenandel på f.eks. 50 kr for baneleie.
 • Progsys: Er det beregnet for lite grøt?? Søknaden godkjennes med kommentar om at ettersøknad ikke er ønskelig.
 • Toast: Når skal toastdagene være? Hva bruker de medlemskontingenten til? Hvordan sjekker dere at det kun er medlemmer som får toast? Søknaden godkjennes med kommentarene ovenfor.

Oppsummering

Sak 113/2019: Eventuelt

 • Hvilerommet er ikke veldig egnet til hvilerom. Har en lys-sensor og ikke lysbryter for eksempel. Lederpar tar opp saken videre.

Avslutningsvis

Hva hver gruppe skal gjøre til neste gang

 • Bokskap: Vurdere om vi skal flytte ting, eller ta det neste semester.

 • KK: Ingenting.

 • Web: Ingenting.

 • Sosialt: Styremiddag

 • MNSU: Arbeidsforum i dag, MNSU på onsdag

 • Arrangement: IN1000 arrangement.