2019-11-25 Referat

Fagutvalget ved Institutt for informatikk

Referat for styremøte den 25. November 2019 kl 08:15 på AWK

Formaliteter

Godkjenning av referat

Referat godkjennes.

Godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjennes.

Orienteringssaker

25/11/2019: Møter og gjort siden sist

 • Lederpar
  • Skal velge inn to representanter.
 • Bokskap
  • […]
 • KK
  • Kursevaluering blir publisert når som helst.
 • Web
  • […]
 • PR
  • Skjermer med kursevaluering.
  • Burde vi kjøre stand? Tar det i januar.
 • Sosialt
  • Hyggelig me styremiddag. Har startet 4
 • MNSU
  • Hatt møte og møte med fakultetet. Fokus på RealKarriere og […]
 • Arrangement
  • […]
 • Annet?
  • […]

Orienteringssaker

Sak 114/2019: Åpen dag 5.mars

 • Noen som vil bidra? IFI skal ha stand, mer info i mail fra Eli. Har de noen fra alle linjene som skal komme?

Sak 115/2019: Mandat til fagutvalg

 • MNSU har gjennom FULF tatt opp om det skulle vært et mandat på hva et fagutvalg skal gjøre. Hva tenker vi om dette? Vi er positive. Ser på referatet fra FULF, men ser ikke noe mer konkrete forslag enda. Diskuterer saken i januar.

Oppsummering

Sak 116/2019: Eventuelt

 • […]

25/11/2019: Avslutningsvis

Hva hver gruppe skal gjøre til neste gang

 • Lederpar: Se over gamle referat fra UU. Hva har blitt godkjent, men ikke gjennomført?
 • Bokskap: Henge opp lapper i 4., snakke med designgruppa
 • KK: Rapport